Przewodniczący Copa powiedział, że cieszy się z faktu, że porozumienie paryskie ma charakter prawnie wiążący i jest bardzo zdeterminowany we wspieraniu realizacji jego postanowień, aby walczyć ze zmianami klimatycznymi.

Należy pamiętać, że walka ta musi mieć charakter zrównoważony i nie może zagrażać produkcji żywności. W najbliższych latach światowe zapotrzebowanie na żywność będzie wzrastać. Musimy móc sprostać zapotrzebowaniu ciągle zwiększającej się światowej populacji, a także wspierać walkę z głodem i niedożywieniem.

Wymieniając najważniejsze środki, powiedział, że nowe przepisy dotyczące walki ze zmianami klimatycznymi powinny być elastyczne i uwzględniać potrzeby sektorów objętych systemem handlu emisjami (ETS) i tych nim nieobjętych (non-ETS). Branża rolnicza nie może być poddana naciskom związanym ze skutkami zmian klimatycznych oraz potencjalnie negatywnym wpływom, jakie mogłaby na nią mieć unijna polityka w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu.

Przewodniczący Cogeca, oświadczył, że rolnictwo i leśnictwo mogą mieć duże znaczenie w rozwiązywaniu problemu zmian klimatycznych, dzięki np. składowaniu dwutlenku węgla w materii organicznej gleby i w odnawialnych źródłach energii. Najbardziej efektywnym rozwiązaniem pozwalającym na dostosowanie się do zmian klimatycznych jest zminimalizowanie wzrostu globalnej temperatury, tak, aby do końca stulecia nie wzrosła ona o więcej niż 2 stopnie Celsjusza. Łagodzenie wpływu na zmiany klimatyczne oraz działania prewencyjne mogą zostać ograniczone. Dla rolników najważniejsze jest, aby ich gospodarstwa mogły nadal działać. Gospodarka wodna (przechowywanie, drenowanie i irygacja) ma kluczowe znaczenie dla ograniczania i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. 

Podobał się artykuł? Podziel się!