Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie z priorytetów prezydencji estońskiej, do których należą postępy w zakresie przyszłej wspólnej polityki rolnej i wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym, zwracając uwagę na znaczenie silniejszej, prostszej i bardziej konkurencyjnej WPR.

Reakcja Copa i Cogeca jest związana z podjęciem tego tematu przez unijnych ministrów rolnictwa w Brukseli. Rozmawiając z estońskim ministrem spraw wiejskich, sekretarz generalny Copa i Cogeca, powiedział, że dochody rolników już wynoszą zaledwie 40 proc. średnich zarobków. Wielu z nich zmaga się z poważnymi trudnościami ekonomicznymi i coraz poważniejszymi wyzwaniami jak zmiany klimatu. Potrzebują WPR, by móc się utrzymać. Ponadto uginają się pod nadmiernymi obciążeniami administracyjnymi otaczającymi WPR.

Dlatego też potrzebujemy silniejszej, prostszej i bardziej konkurencyjnej polityki, ze wspólnymi zasadami obowiązującymi w całej UE i odpowiednim budżetem. Potrzebna jest ewolucja, a nie obalenia zasad aktualnie rządzących WPR. Trzeba również wrócić większą uwagę na narzędzia umożliwiające rolnikom lepsze zarządzanie ryzykiem.

Nieformalne spotkanie ministrów rolnictwa prezydencji estońskiej w dn. 3-5 września obejmie przede wszystkim przyszłą WPR i zarządzanie ryzykiem. Sekretarz generalny zwrócił uwagę na poważne obawy związane z sugestią zawartą w dokumencie refleksyjnym Komisji Europejskiej w sprawie przyszłości finansów UE po 2020 r. odnoszącą się do wprowadzenia krajowego współfinansowania płatności bezpośrednich w ramach WPR, ostrzegł, że może to doprowadzić do renacjonalizacji WPR. Następnie pochwalił priorytet prezydencji, jakim jest wzmocnienie pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym oraz położenie nacisku na uproszczenie WPR w kontekście rozporządzenia omnibus.

Copa i Cogeca domagają się przepisów unijnych, egzekwowanych przez niezależny organ, by skutecznie zwalczać nieuczciwe praktyki i nakładać zdecydowane sankcje na podmioty łamiące prawo UE.

Kolejny priorytet prezydencji to zrównoważona gospodarka glebami rolnymi - konferencja wysokiego szczebla pt. „Gleba dla zrównoważonej produkcji żywności i funkcji ekosystemowych” zostanie zorganizowana w październiku w Tallinnie.

Podobał się artykuł? Podziel się!