Te informacje nie są w wystarczającym stopniu promowane przez instytucje UE. Wiceprzewodniczący Copa powiedział, że większość szkodników i chorób można zwalczać za pomocą praktyk rolnych jak płodozmian, hodowla nasion i odmian, praktyki uprawowe, terminy i gęstość siewu, nawadnianie itd. Jednak niektóre z tych technologii - na przykład nowe techniki hodowli oraz środki ochrony roślin - znajdują się pod presją ze względu na brak zaufania ze strony instytucji UE i decyzje ignorujące dowody naukowe.

Mimo że rolnicy są odpowiednio przeszkoleni, a ich opryskiwacze są regularnie sprawdzane, instytucje UE nie informują w wystarczającym stopniu opinii publicznej na temat wysokich norm bezpieczeństwa i nie budują zaufania do systemu. W związku z tym obywatele kwestionują praktyki rolne, co prowadzi do utraty bezpiecznych i wydajnych narzędzi. Glifosat, który uzyskał pozytywną ocenę Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) jest klasycznym przykładem. Nie powinno być żadnych wątpliwości, co do przedłużenia zezwolenia na jego stosowanie na pełne 15 lat.

 Środki ochrony roślin są stosowane w sposób najbezpieczniejszy na całym świecie, a jednak UE nie jest w stanie zabezpieczyć konkurencyjności naszego rolnictwa. Przez co tracimy na konkurencyjności w skali globalnej.

Europejscy rolnicy i ich spółdzielnie potrzebują dostępu do tych nowinek technologicznych, by móc sprostać przyszłym wyzwaniom oraz utrzymać konkurencyjność na rynku.

Duże znaczenie ma uczciwy handel i zachowanie ostrożności w negocjacjach handlowych z łacińsko-amerykańskim blokiem handlowym Mercosur, wyrażając wątpliwości, co do gotowości pewnych krajów do zagwarantowania równych warunków. Prezydent Argentyny ogłosił na przykład wprowadzenie refundacji wywozowych dla wieprzowiny, wyjaśnił.

 Rolnicy dbają o glebę, utrzymując jej zdrowie i produktywność i przedstawiając rozwiązania korzystne i dla klimatu i dla gospodarki. Doświadczenia związane z ramową dyrektywą glebową sprawiły, że wszyscy zrozumieli, że trzeba znaleźć alternatywne, przyszłościowe rozwiązania.

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!