Podkreślano potrzebę silniejszej, bardziej zrównoważonej i nowoczesnej WPR, która byłaby zdolna do odpowiedzi na przyszłe wyzwania. Przewodniczący Copa, powiedział, że WPR pod wieloma względami odniosła sukces, dzięki niej rolnicy mogą dostarczać konsumentom wyprodukowaną w sposób zrównoważony, wysokiej, jakości żywność po przystępnych cenach jednocześnie ożywiając gospodarkę wiejską.

Jest to ważne tym bardziej, że WPR stanowi jedynie 1 proc. publicznych wydatków UE. Zgodnie ze specjalnym badaniem Eurobarometru, obejmującym stosunki panujące między Europejczykami a rolnictwem, WPR cieszy się poparciem większości obywateli.

 Aktualna struktura WPR - dwa silne filary - musi zostać utrzymana na tych samych zasadach w całej UE. Trzeba zachować obecne środki takie jak płatności bezpośrednie, sieci bezpieczeństwa czy ubezpieczenia od ryzyka, by poradzić sobie z wahaniami na rynkach. Dopłaty bezpośrednie muszą zostać zachowane, bo są najlepszym narzędziem pomagającym rolnikom w zarządzaniu ryzykiem i w stabilizacji przychodu. Płatności bezpośrednie powinny być przyznawane wyłącznie aktywnym rolnikom, zwiększającym bezpieczeństwo żywnościowe i tworzącym dobra i świadczącym usługi publiczne.

Niezbędne jednak jest uproszczenie WPR, gdyż jej złożoność blokuje innowacje i wydajność. Dotyczy to szczególnie zazieleniania, które jest dla rolników bardzo obciążające. Ostatni kryzys pokazał też, istniejące narzędzia potrzebują adaptacji i modernizacji, żeby lepiej odpowiedzieć na warunki rynkowe. W celu ograniczenia zwiększającej się niestabilności należy udostępnić rolnikom lepsze i bardziej wydajne środki, żeby mogli się oni rozwijać i pracować nad nowymi rynkami. Takie narzędzie powinny być dobrowolne.

Chodzi jednak o więcej, niż tylko rynki. Chodzi o uatrakcyjnianie życia na obszarach wiejskich w celu przyciągania do sektora wiejskiego młodych przedsiębiorców. Wdrażanie deklaracji z Cork 2.0 „lepsze życie na obszarach wiejskich” to pierwszy krok w stronę właściwych narzędzi do stworzenia zrównoważonych i inteligentnych wiosek. Przewodniczący Cogeca, podkreślił potrzebę poprawy infrastruktury i dostępu do szerokopasmowego Internetu, które pozwalają rolnikom na rozwijanie przedsiębiorstw oraz korzystanie z inteligentnych rozwiązań i technologii cyfrowych.