Według Copa i Cogeca, z zadowoleniem zostały przyjęte nowe dodatkowe instrumenty uzgodnione  przez ministrów rolnictwa UE , jednak nie wystarczą one, by rozwiązać problemy na rynkach rolnych UE, spowodowane przede wszystkim przez rosyjskie embargo oraz nieuczciwe praktyki dystrybutorów Copa i Cogeca uznały dziś za krok w dobrym kierunku nowe dodatkowe instrumenty uzgodnione w dniu dzisiejszym przez ministrów rolnictwa UE w ramach unijnego pakietu pomocowego.

Wypowiedź ta miała miejsce w związku z nieformalną debatą unijnych ministrów rolnictwa w Luksemburgu. Wypowiadając się po spotkaniu, przewodniczący Copa powiedział, że postrzega nowe elementy pakietu jako krok we właściwym kierunku, jednak nadal nie spełniają one naszych wszystkich oczekiwań. W szczególności, z zadowoleniem przyjął fakt, iż zostanie udzielona pomoc rolnikom zmagającym się z problemem płynności finansowej poprzez wypłacenie płatności bezpośredniej jesienią. Cieszy go również zapowiedź powołania grupy wysokiego szczebla, która zajmie się zapewnieniem sprawiedliwych zasad konkurencji dla producentów i spółdzielni rolniczych. Dobrze, że programy promocyjne UE zostaną wzmocnione. Jak powiedział przewodniczący Copa, potrzeba silnej strategii eksportowej i ubezpieczenia eksportu na unijnych rynkach wołowiny, wieprzowiny i mleka, które mogą pokryć ryzyko handlowe. Priorytetem jest przywrócenie handlu wieprzowiną i mlekiem z Rosją.

 Przewodniczący Cogeca podkreślił dotkliwe dla producentów skutki utraty rosyjskiego rynku zbytu wartego 5,5 mld euro. Zwrócił uwagę na ważną rolę, jaką odgrywają spółdzielnie rolne pomagając rolnikom we wprowadzaniu do obrotu produktów i w zwiększaniu dochodów z ich sprzedaży. Uprzedził jednak jednocześnie, że nieuczciwe praktyki i nadużycia w łańcuchu żywnościowym mają negatywny wpływ na rolników, podkreślając, że Komisji Europejskiej nie udało się zaradzić temu problemowi. Nadszedł czas, aby wprowadzić odpowiednie ustawodawstwo i kodeks dobrych praktyk (porozumienia dobrowolne), które rzeczywiście będą przestrzegane, inaczej nie będą wiarygodne. Ostrzegł też, że propozycja Komisji Europejskiej, ażeby państwa członkowskie wykorzystywały fundusze krajowe w minimalnym stopniu nie jest nowością. Pakiet zawiera niewiele instrumentów pomagających w zarządzaniu rynkiem lub rosnącymi wahaniami i problemami w perspektywie krótkoterminowej. Przewodniczący podkreślił potrzebę odważnych działań mających na celu przeciwdziałanie wahaniom rynkowym i zarządzania rynkiem UE. Wyraził ubolewanie nad brakiem instrumentów w unijnym sektorze wieprzowiny i wołowiny. Stwierdził, że nowy program dopłat do prywatnego przechowywania dla sera w pakiecie jest krokiem w dobrą stronę, ale wyraził żal w związku z tym, że unijne ceny interwencyjne na rynku mleka nie będą dostosowane do kosztów produkcji. Wezwał też ministrów UE do zwiększenia ceny interwencyjnej mleka, żeby zatrzymać trend spadkowy na rynku. Te działania uznał za priorytetowe. Podkreślił, że usprawniony program prywatnego przechowywania dla odtłuszczonego mleka w proszku jako część pakietu może mieć pozytywny wpływ na sytuację, ale nie będzie miał on tych samych skutków i nie będzie wystarczający, żeby ustanowić dolny pułap na rynku w celu wstrzymania spadków cen.