Sekretarz Generalny Copa-Cogeca zabrał głos po spotkaniu unijnych ministrów rolnictwa i powiedział, że na poziomie gospodarstw sytuacja stale się pogarsza. Rolnicy borykają się z problemem braku płynności finansowej, który nasili się wiosną i prawdopodobnie będzie trwać przez cały najbliższy rok. W przypadku niepodjęcia żadnych działań, wielu producentów będzie zmuszonych zakończyć działalność. Sekretarz Copa-Cogeca ma nadzieję, że państwa członkowskie w swoich propozycjach, przedstawią narzędzia i środki pozwalające na poprawienie złej sytuacji.

W sektorze mleka ceny producenta - w wielu państwach członkowskich - są niższe niż ponoszone koszty. Copa-Cogeca namawiają do wdrożenia środków przewidzianych w pakiecie mlecznym, przede wszystkim terminowego wypłacanie celowej pomocy, co pozwoli na częściowe złagodzenie problemów związanych z brakiem płynności. Unijna cena skupu interwencyjnego nie uwzględnia wyższych kosztów produkcji i musi zostać ponownie zrewidowana, aby była bardziej efektywna i nie sprzyjała naciskom prowadzącym do spadku cen. Należy także zwiększyć eksport i znaleźć nowe rynki zbytu. 

W sektorze mięsa wieprzowego ceny pozostają na bardzo niskim poziomie, a Copa-Cogeca zachęcają UE do szybkiego podjęcia rozmów z Rosją tak, aby rynek rosyjski - który był największym rynkiem zbytu dla produktów wieprzowych - jak najszybciej otworzył się na europejskie towary. Konieczne jest także stworzenie mechanizmu, który będzie zachęcać do eksportu wieprzowiny, np. kredyty eksportowe oraz poszukiwanie nowych rynków zbytu. 

Podobał się artykuł? Podziel się!