W trakcie spotkania z prezydencją estońską, Copa i Cogeca przekazały unijnym ministrom rolnictwa, że komunikat KE w sprawie przyszłości żywienia i rolnictwa jest dobrym punktem wyjścia.

Plany są bardzo ambitne, co należy wziąć pod uwagę w procesie przyznawania funduszy. Wypowiadając się w imieniu europejskich rolników i spółdzielni, przewodniczący Cogeca powiedział, że dobrą wiadomością jest utrzymanie obu filarów WPR oraz płatności bezpośrednich dla rolników.

Ważnym jest, aby wprowadzone uproszczenia przyniosły wymierne korzyści rolnikom. Wspólna Polityka Rolna (WPR) powinna zachować swój charakter wspólnotowy, a nie rozwijać się w kierunku renacjonalizacji. Składka do budżetu powinna zostać podniesiona powyżej poziomu 1 proc. dochodu narodowego brutto. To pozwoli rolnikom oraz ich spółdzielniom odpowiednio wykorzystać pojawiające się w rolnictwie europejskim szanse.

Poruszył również temat silnego filaru rozwoju obszarów wiejskich, dzięki czemu zapewniona zostanie ich witalność. Podkreślił, że kluczowym elementem z punktu widzenia rolników i spółdzielni jest dostęp do Internetu szerokopasmowego, aby mogli w pełni korzystać z nowych technologii, takich jak inteligentne rolnictwo czy też zachęcić kolejne pokolenie rolników do kontynuowania tego zawodu.

Podobał się artykuł? Podziel się!