W związku z intensyfikacją dyskusji na temat szeroko stosowanego herbicydu glifosatu, Copa i Cogeca wystosowały apel do władz UE o ponowne zatwierdzenie tej substancji czynnej na kolejnych 15 lat, gdyż solidne unijne dowody naukowe potwierdzają, że jest ona bezpieczna.

Nieprzedłużenie zatwierdzenia zagroziłoby żywności produkowanej w sposób przyjazdy dla środowiska. Przewodniczący Copa powiedział, że nie ma żadnego racjonalnego powodu do niezatwierdzenia tej substancji. Unijni naukowcy są zgodni - stosowanie glifosatu nie wiąże się z żadnymi obawami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Niemcy, państwo członkowskie odpowiedzialne za ocenę, Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) - jasno powiedziały, ze nie ma żadnych obaw związanych z bezpieczeństwem stosowania substancji czynnej tego herbicydu.

Zgodnie z unijnymi normami bezpieczeństwa, środki ochrony roślin, tak jak wszystkie inne technologie, są stosowane w UE do produkcji zdrowej, wysokiej, jakości żywności dostępnej po przystępnych cenach dla rosnącej liczby ludności.

Bez odnowienia zatwierdzenia glifosatu unijni rolnicy znajdą się w niekorzystnej sytuacji konkurencyjnej względem producentów spoza UE. Przewodniczący Cogeca wyraził ubolewanie z powodu apelu Komisji Środowiska Parlamentu Europejskiego o wprowadzenie zakazu twierdząc, że wypowiedzi te nie są spójne ze stanowiskiem tej komisji z roku ubiegłego i pomijają korzyści środowiskowe tego produktu. Jego stosowanie, wraz z międzyplonem, pozwala zapobiegać erozji gleby, ograniczać emisje gazów cieplarnianych i prowadzić uprawy zerowe w celu zwiększenia zawartości materii organicznej w glebie.

W oparciu o solidne dowody naukowe Copa-Cogeca apeluje o ponowne zatwierdzenie tej powszechnie stosowanej substancji czynnej na kolejne 15 lat. Nic nie powinno stanąć temu na przeszkodzie. Wypowiedź ta padła w związku z przygotowaniami państw członkowskich do omówienia odnowienia zatwierdzenia tej substancji. 

Podobał się artykuł? Podziel się!