Dotyczy ono zasad upraszczania polityki rolnej UE, zwiększenia siły przetargowej rolników i poprawy systemów ubezpieczeń w celu wyrównywania strat.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, powiedział:, że dziękuje Parlamentowi Europejskiemu, a zwłaszcza posłom Paulo Paulo de Castro i Michelowi Dantiniemu za ich pracę w celu osiągnięcia tego pozytywnego wyniku. Z zadowoleniem przyjmuję również pozytywne działania prezydencji estońskiej w osiągnięciu tego porozumienia.

Szczególnie dobra jest wiadomość, że zostaną ulepszone zasady ubezpieczeń w celu wyrównywania strat rolników.

Proponowane zmiany w narzędziu stabilizacji dochodów (IST) w rozporządzeniu w sprawie wspólnotowych regulaminów zbiorczych umożliwią uruchomienie pomocy na zasadzie sektorowej, gdy straty dochodu osiągną 20 procent zamiast 30 procent, co stanowi poprawę sytuacji dla rolników.

Komitety Copa i Cogeca postrzegają to, jako pozytywny krok, który powinien przyczynić się do lepszego wykorzystania programu i ukierunkowania wsparcia.

Copa i Cogeca z zadowoleniem przyjmują fakt, że odszkodowanie zostanie podwyższone do 70 procent z 65 procent dla tych, którzy utracili ponad 20 procent rocznej produkcji lub dochodów.

Dodatkowo dobrą wiadomością jest to, że umowa daje państwom członkowskim elastyczność w zmniejszaniu biurokracji, zwłaszcza, jeśli chodzi o wdrożenie definicji aktywnego rolnika.

Ruch na obszarach ekologicznych (EFA) powinien ułatwić życie rolnikom. Odnotowano również rozszerzenie pakietu opakowań mlecznych po roku 2020.

Wreszcie Copa i Cogeca z zadowoleniem witają fakt, że wszystkie uznane organizacje rolników będą mogły planować produkcję i negocjować umowy dostawy w imieniu swoich członków, a jednocześnie przestrzegać reguł konkurencji UE.

Powinno to pomóc w umacnianiu pozycji rolników w łańcuchu żywnościowym. Do tej pory negocjacje zbiorowe były dozwolone jedynie dla mleka, oliwy z oliwek, wołowiny, zboża i producentów roślin uprawnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!