Grupa robocza „Owce” Copa i Cogeca wybrała w tym tygodniu w Brukseli swojego nowego przewodniczącego - Charles'a Sercombe'a z Wielkiej Brytanii, który zwrócił uwagę na wrażliwą sytuację rynkową w tej branży i zaapelował o ustanowienie strategii w perspektywie średnioterminowej w celu zapewnienia rentowności sektora. Charles Sercombe podkreślił, że ceny żywca owiec w całej UE są niższe niż w zeszłym roku, a spożycie spada. Koszty produkcji również rosną. Jednak produkcja mięsa owczego ma znaczenie z punktu widzenia rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich UE, w których często brakuje alternatywnych źródeł zatrudnienia. Pomaga ona również w utrzymaniu różnorodności biologicznej, a samo mięso ma wysokie wartości odżywcze. Potrzebujemy, więc strategii długoterminowej, która by określiła konkretne działania zmierzające ku rozwiązaniu problemów niezależnie od perspektywy czasowej.

Musimy zapewnić rentowność sektora w przyszłości. Należy w szczególności zastanowić się nad przejrzystością rynku, co przyniesie korzyści wszystkim w łańcuchu dostaw owiec i pozwoli lepszą harmonizację systemu zgłaszania cen, dzięki czemu państwa będą mogły się wymieniać informacjami; wdrażanie Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) i wyzwania, przed którymi stoi europejski sektor owiec, do których należą: zmiana pokoleniowa i zapewnienie godnych dochodów hodowcom owiec; zagrożenia epidemiologiczne na granicach UE, które uderzają w sektor oraz przedstawienie wizji strategicznej w perspektywie średnioterminowej.

Charles Sercombe (NFU, Wielka Brytania) został wybrany na dwuletnią kadencję. Od 1999 r. hoduje on owce i ma obecnie stado liczące 2400 zwierząt. Jest przewodniczącym Rady Hodowców NFU od 2012 r. Jego zastępcami będą Michèle Boudoin (FNSEA, Francja) i Sandor Kukovics (HCA, Węgry). Michèle Boudoin jest hodowcą owiec w Allagnat w gminie Ceyssat (departament Puy-de-Dôme). Jest członkiem organizacji producentów COPAGNO (Spółdzielni Producentów Owiec Owernii), za pośrednictwem której sprzedaje owce i jest przewodniczącą francuskiej Krajowej Federacji Owczarskiej od kwietnia 2015 r. Sandor Kukovics jest członkiem grupy roboczej od 2003 r. i angażuje się w działalność na rzecz owiec i kóz na Węgrzech oraz na szczeblu UE. Jest dyrektorem zarządzającym Węgierskiej Rady Produktów Owiec i Kóz oraz dyrektorem regionalnym (na Europę Wschodnią) Międzynarodowego Stowarzyszenia Hodowców Kóz.

Podobał się artykuł? Podziel się!