Zapewni to pieniądze na sfinansowanie nowych wyzwań stojących przed UE i wypełni lukę spowodowaną przez Zjednoczone Królestwo i Gibraltar Unii Europejskiej. Uznanie pozytywnego wpływu dla UE polityki spójności i WPR musi towarzyszyć odpowiednie finansowanie.

WPR na bardzo dobry stosunek kosztów do korzyści, ponieważ nie tylko stworzy zapasy żywności wysokiej, jakości, ale także dla zachowuje obszary wiejskie, promuje wzrost i zatrudnienie, a także chroni środowisko. Zostało to potwierdzone w niedawnym badaniu Banku Światowego, które podkreśliło pozytywne skutki WPR w zakresie ograniczania ubóstwa i poprawy tworzenia miejsc pracy dla rolników w całej UE.

Jest bardzo ważne, aby bronić korzyści z jednolitego rynku i utrzymania wspólnych zasad wydatków zbiorowych w UE w przyszłej WPR. WPR w stosunku do sumy wydatków krajowych to lepszy i bardziej efektywny sposób.

Dlatego odrzucamy wszelkie współfinansowanie płatności bezpośrednich dla rolników w ramach pierwszego filaru WPR – powiedział sekretarz generalny Copa –Cogeca.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!