Copa i Cogeca wyraziły zadowolenie ze sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie obowiązkowego podawania wykazu składników i informacji o wartości odżywczej na etykietach napojów alkoholowych.

Sekretarz generalny Copa i Cogeca, przemawiając w Brukseli, powiedział, że obie organizacje cieszą się z publikacji tego sprawozdania i są przekonane, że samoregulacja jest odpowiednim sposobem na podawanie konsumentom należytych informacji i prowadzenia stosownej komunikacji, który nie zagraża rentowności sektora.

Przewodniczący grupy roboczej „Napoje spirytusowe” Copa i Cogeca, potwierdził, że publikacja tego sprawozdania stanowi dobrą wiadomość dla producentów napojów spirytusowych. Największe zadowolenie wynika z faktu, że KE zaufała sektorowi pozwalając mu na samoregulację i wypracowanie odpowiedniego sposobu informowania konsumentów.

Copa-Cogeca cieszą się, że mogą wypracować wspólne stanowisko ze wszystkimi sektorami, trzeba jednak będzie uwzględnić pewne charakterystyczne elementy. Dla niewielkich producentów etykiety są jedynym narzędziem marketingowym, do jakiego mają dostęp, dlatego też tak ważne jest, aby pozostały one nienaruszone.

Źródła informacji znajdujące się poza etykietami (np. w Internecie) mogłyby zostać lepiej dostosowane do podawania konsumentom odpowiednich, szczegółowych informacji. Rozważa się również możliwość wprowadzenia rzeczywistych wielkości porcji, gdyż zaproponowane porcje wielkości 100 ml są nierealistyczne i tylko wprowadzałyby konsumentów w błąd.

Sektor napojów alkoholowych w ciągu roku ma przedstawić zharmonizowane podejście do podawania konsumentom informacji na temat składników napojów alkoholowych oraz ich wartości odżywczej. Propozycja ta zostanie oceniona przez Komisję. Jeśli Komisja uzna metodę samoregulacji za niesatysfakcjonującą to przeprowadzi ocenę skutków, by ocenić dostępne opcje zgodnie z zasadą lepszego stanowienia prawa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!