Przewodniczący grupy roboczej „Mleko i produkty mleczne” powiedział, że ceny są niskie w całej UE, i nie pokrywają nawet kosztów produkcji, co prowadzi do problemów z płynnością finansową. Niektórzy członkowie grupy roboczej ostrzegali, że gospodarstwa mogą zarzucić działalność, jeśli żadne działania nie zostaną podjęte. Równocześnie rolnicy muszą zapłacić 800 mln euro kary za przekroczenie kwoty. Dlatego też apelujemy do KE o upewnienie się, że fundusze te pozostaną w sektorze. Decyzja ta powinna zostać podjęta jak najszybciej, by złagodzić tę niełatwą sytuację. Ze względu na trudności, jakich doświadczamy, należy zwiększyć skuteczność unijnych środków zarządzania rynkiem -interwencji publicznej i prywatnego przechowywania. Trzeba poważnie rozważyć zwiększenie ceny interwencyjnej mleka.

Nadal należy dążyć do rozwiązania problemu ekstremalnych wahań cen na rynku. Trzeba koniecznie je ograniczyć. Grupa robocza Copa-Cogeca przeanalizowała wiele systemów, poczynając od systemu ochrony marż stosowanego w USA, poprzez rynki terminowe, umowy ze stałymi cenami aż po umowy elastyczne (płatności typu A i B). Należy rozważyć te systemu. W tym celu można by zorganizować seminarium Copa i Cogeca, podczas którego omówiono by te rozwiązania. Rolnicy muszą mieć możliwość podjęcia wyboru i dobrowolnego zaangażowania się w te systemy.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!