Jak informują Copa i Cogeca, wysyłały one pismo do wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej, Maroša Šefčoviča, w którym wyraziły zdecydowany sprzeciw wobec planów wycofania konwencjonalnych biopaliw po 2020 r., twierdząc, że potrzebna jest długofalowa i stabilna polityka, by osiągnąć cele w zakresie klimatu, zmniejszyć emisyjność transportu oraz zapewnić bezpieczeństwo żywnościowe.

Pismo zostało wysłane w zawiązku z debatą Komisji Europejskiej na temat reformy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii.

Przemawiając przed debatą, przewodniczący Copa powiedział, że konwencjonalne biopaliwa przynoszą wiele korzyści całej gospodarce UE oraz środowisku naturalnemu. Pozwalają na ograniczenie deficytu białek w sektorze pasz, gdyż tylko część rzepaku i pszenicy zużywana jest do produkcji biodiesla i bioetanolu. Reszta jest przetwarzana na pasze. Sprzedaż biopaliw pozwala rolnikom na zróżnicowanie produkcji i stanowi alternatywne źródło dochodów pozwalające na wytwarzanie wysokiej, jakości żywności dla rosnącej liczby ludności na świecie, co jest szczególnie ważne w kontekście niskich zarobków rolników. Pozwala również na ograniczenie wahań na rynkach towarów rolnych. Co więcej, biopaliwa mają duże znaczenie dla stymulacji wzrostu i tworzenia miejsc pracy na obszarach wiejskich oraz dla biogospodarki i zielonego wzrostu. Dlatego też konwencjonalne biopaliwa pozwalają na zmniejszenie deficytu handlowego białkami i zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego obywateli UE. Stanowią również opłacalny sposób na redukcję emisji z sektora transportu

Przewodniczący Cogeca dodał, że jednak by w pełni wykorzystać potencjał biopaliw, potrzebna jest długofalowa i stabilna polityka w UE, również jeśli Unia pragnie przyciągnąć kapitał do sektora zaawansowanych biopaliw. W związku z tym Copa-Cogeca apelują do UE o niewycofywanie konwencjonalnych biopaliw po 2020 r. w ramach reformy dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii, która ma zostać przeprowadzona do końca roku. Przy zrównoważonym rozwoju biopaliw ich produkcja może stać się kluczowym elementem światowej produkcji żywności.

Podobał się artykuł? Podziel się!