W czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych nowy przewodniczący Copa podkreślił potrzebę intensyfikacji rozmów mających na celu podpisanie umowy o wolnym handlu między UE i USA (TTIP). Zwrócił uwagę, że korzyści powinni odnieść partnerzy po obu stronach Atlantyku. Według niego, posunięcie Waszyngtonu, zmierzające do nałożenia opłat celnych na eksport masła i śmietany z USA wymaga ponownego przemyślenia.

Przewodniczący Copa, będzie nalegał na silną strategię eksportową zmierzającą do otwarcia nowych rynków i utrzymania proaktywnej postawy Copa w rozmowach o wolnym handlu między UE i USA (TTIP).

Negocjacje muszą zostać zintensyfikowane, szczególnie w kontekście porozumienia w sprawie partnerstwa trans-pacyficznego, zawartego przez ministrów handlu 12 krajów regionu Pacyfiku. Copa kwestionuje udział USA w wolnej wymianie handlowej, jeśli ma on odbić się niekorzystnie na sektorze mleka UE przez podwyższone opłaty celne za eksportowane z UE masło i śmietanę. Copa nie widzi uzasadnienia takich działań, w sytuacji, gdy na przykład eksportujemy do USA tylko 8000 ton masła.

Ponadto, nadal UE nie może eksportować znaczących ilości wołowiny do USA, mimo że władze amerykańskie zgodziły się w zeszłym roku na dopuszczenie eksportu europejskiej wołowiny na rynek USA.

Copa widzi liczne możliwości po obu stronach Atlantyku, jakie otworzą się dzięki umowie o wolnym handlu. USA to nasz najważniejszy partner handlowy i wszyscy możemy wiele zyskać na umowie.

Jeżeli rozmowy mają odnieść sukces, bariery pozataryfowe i zbędne przeszkody w handlu muszą zostać usunięte. Jesteśmy przekonani, że trzy czwarte zysku z umowy handlowej zostanie wygenerowane dzięki zniesieniu tych barier. 

Podobał się artykuł? Podziel się!