Trzeci miesiąc z rzędu tanieją kontrakty terminowe na towary rolne notowane na światowych giełdach. Niezmienną przyczyną spadków są optymistyczne prognozy zbiorów w obecnym sezonie.

Tym razem najbardziej na wartości straciły surowce oleiste. Rzepak po ponad 7-proc. przecenie jest już aż 27 proc. tańszy niż w szycie ubiegłorocznych notowań (20 lipca 2012 r. - 525,25 euro/t)!

Zboża

Według prognozy FAO, globalna produkcja zbóż (z ryżem) w obecnym sezonie wyniesie 2,46 mld ton (wzrost o 6,5 proc. w stosunku do sezonu 2012/13). Organizacja spodziewa się zbiorów pszenicy w wysokości 702 mln ton, a zbóż paszowych na 1,26 mld ton.

Pomimo spodziewanego wzrostu konsumpcji o 3 proc., FAO przewiduje znaczący wzrost zapasów zbóż na świecie do 569 mln ton (o 11 proc.). Oznaczać to będzie najwyższy poziom rezerw zbożowych w okresie ostatnich 12 lat.

Francuska firma analityczna Strategie Grains (SG) podwyższyła o 5 proc. do 131,5 mln ton prognozę produkcji pszenicy miękkiej w Unii Europejskiej.

Korekta została dokonana ze względu na spodziewane wyższe plony związane z poprawą warunków pogodowych w wielu częściach Unii (w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Czechach, Rumunii i na Węgrzech). Zrekompensuje to z nadwyżką przewidywane spadki w Polsce, wynikające z wcześniejszego przeszacowania areału zasiewów pszenicy miękkiej.

Zbiory unijnej kukurydzy zostały nieznacznie obniżone do 66 mln ton.

Z kolei według stowarzyszenia rolników Copa-Cogeca produkcja pszenicy zwyczajnej prognozowana jest na 126,9 mln ton, a pszenicy ogółem (łącznie z durum) na 134,7 mln ton (wzrost o 2,8 proc.) produkcja kukurydzy jest prognozowana na 62,1 mln ton (o 9,1 proc. więcej w porównaniu z poprzednim sezonem).

Łącznie zbiory zbóż mają wynieść 286,6 mln ton (wzrost o 4,6 proc.).

W lipcowym raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa (IGC) prognozuje globalną produkcję zbóż na poziomie 1 919 mln ton (o 3 mln ton więcej w porównaniu z poprzednią prognozą), oznacza to wzrost zbiorów o 7 proc. w stosunku do 2012/13. Produkcja pszenicy na świecie ma wynieść 683 mln ton (o 1 mln ton więcej w stosunku do poprzedniej prognozy i 4,3 proc. więcej niż w ubiegłym sezonie). Spodziewane jest zwiększone zużycie, które ma osiągnąć w skali globalnej 682 mln ton, co pozwoli na nieznaczne odbudowanie zapasów, które mają się zwiększyć o 2 mln ton do 181 mln ton. Przewidywane zbiory kukurydzy wynoszą 946 mln ton, również o 1 mln ton więcej niż w czerwcowej prognozie, ale aż 10,8 proc. więcej niż przed rokiem. Pomimo przewidywanego zwiększenia konsumpcji kukurydzy, z 866 mln ton do 916 mln ton, zapasy tego ziarna wzrosną ze 119 mln ton na koniec sezonu 2012/13 do 149 mln ton na koniec bieżącego sezonu.