Miniony rok okazał się bardzo dobry dla producentów większości towarowych upraw polowych pod względem uzyskiwanych cen sprzedaży. W skali całego kraju, pomimo wymarznięcia znacznych obszarów ozimin, zbiory były na zadowalającym poziomie. Konieczność przesiewów spowodowała m.in. zwiększenie obszaru upraw kukurydzy na ziarno. Sprzyjająca aura zaowocowała rekordowym poziomem zbioru kukurydzy ocenianym na 3,6 mln ton (wobec 2 mln ton rok wcześniej). To dzięki kukurydzy zbiory zbóż ogółem w Polsce w 2012 r. przekroczyły poziom z 2011 r. o 5 proc., osiągając wg GUS 28,1 mln ton. Pomimo tak znacznego zwiększenia podaży kukurydzy (o 80 proc.), cena sprzedaży w pod koniec listopada przekroczyła 900 zł/t i była wyższa o 30 proc. r/r. Warto przy tym zauważyć, że według różnych szacunków zużycie roczne w naszym kraju wynosi 2-2,5 mln ton, czyli mimo znacznej nadprodukcji, cena pokaźnie wzrosła.

Na naszym krajowym przykładzie kukurydzy najlepiej widać postępującą globalizację światowych rynków towarów rolnych. Coraz mniejsze znaczenie, przy postępującej deregulacji rynków, ma lokalny wymiar produkcji i zużycia, a coraz większe wymiar globalny. W kształtowaniu poziomu cen światowych znaczną rolę odgrywa rynek amerykański z największą giełdą terminową towarów rolnych - Chicago Board of Trade (CBOT). Dla nas istotne są notowania trzech towarów o zasięgu globalnym: pszenicy, kukurydzy i soi (wpływ na ceny rzepaku), których rynki na tyle są rozwinięte, że w sposób wiarygodny odzwierciedlają poziomy cen światowych i co ważne panujące na nich tendencje.

Pszenica

Obraz globalny obecnego sezonu 2012/13, który dopiero jest w połowie, w zasadzie pod względem produkcji jest już klarowny. Większość pszenicy i co ważne, a może najważniejsze, większość eksporterów tego ziarna znajduje się na półkuli północnej, czyli jest już po żniwach. Jeszcze pewną niewiadomą stanowi znaczący producent i eksporter Australia i Argentyna - w tych państwach mogą jeszcze nastąpić korekty produkcji (raczej w dół). Według najświeższych grudniowych prognoz Amerykańskiego Departamentu ds. Rolnictwa (USDA) i Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), produkcja globalna pszenicy w obecnym sezonie wyniesie odpowiednio 655 i 654 mln ton i będzie niższa w obu przypadkach o 41 mln ton w stosunku do poprzedniego sezonu. Spodziewany spadek globalnego zużycia nie zrównoważy mniejszej podaży, w efekcie zapasy na koniec sezonu spadną o 19 mln ton do 177 mln ton (USDA) i o 23 mln ton do 173 mln ton (IGC).