Pierwsza sesja notowań rzepaku na paryskiej giełdzie w nowym roku zakończyła się nieznacznym wzrostem ceny do 409,75 euro/t. Soja i canola wczoraj nie były notowane (giełdy w Chicago i Winnipeg nie pracowały). Miniony rok był bardzo dobry na światowym rynku oleistych. W 2016 r. cena rzepaku na MATIF wzrosła o 9,2 proc., soja podrożała o 14,4 proc., a cena kanadyjskiej canoli podniosła się o 4,3 proc.

Od połowy grudnia ub.r. po wyznaczeniu lokalnego szczytu 419,75 euro/t notowania rzepaku na MATIF przechodzą fazę korekty. W tej chwili nie ma bezpośrednich przesłanek, aby sądzić, że ostatnia fala wzrostowa zapoczątkowana w sierpniu 2016 r. dobiegła końca. Wręcz przeciwnie są przesłanki fundamentalne jak również płynące z analizy technicznej przemawiające za dalszym wzrostem cen.

W ostatnich latach w pierwszym półroczy z reguły występowały mniejsze lub większe wzrosty cen rzepaku. Tak było w ub.r. (w okresie marzec - początek czerwca wzrost o 10,5 proc.), w 2015 r. w okresie koniec stycznia - początek lipca wzrost o 17,6 proc. i w 2014 r. w okresie styczeń - kwiecień wzrost ceny o 18,5 proc. Wzrosty cen w pierwszym półroczy to splot czynników pogodowych (wpływ na zbiory w przyszłym sezonie) i zmniejszania się zapasów surowca z ostatnich zbiorów.

Z kolei przełom pierwszego i drugiego półrocza to z reguły mniejszy lub większy spadek cen spowodowany podażą surowca z nowych zbiorów. Wysokość i czas trwania zniżek uzależniony jest od postępu zbiorów i szacunków produkcji. W latach wysokich zbiorów spadki cen są dynamiczne ( w okresie maj- lipiec 2013 r. zniżka wyniosła 30 proc., a w okresie maj- lipiec 2014 r. spadek sięgnął 27 proc. Były to lata historycznie wysokich zbiorów. Na świecie produkcja rzepaku wyniosła w 2013/14 71,7 mln t, a w 2014/15 71,5 mln t. W UE odpowiednio 21,3 mln t i 24,6 mln t.

W okresie lipiec- sierpień 2015 roku cena rzepaku spadła o 13 proc. (światowa produkcja 70,2 mln t i w UE 22,2 mln t). Z kolei w 2016 r. cena rzepaku na MATIF w okresie 8 czerwca- 7 lipca obniżyła się o niespełna 9 proc. Według ostatnich szacunków USDA w sezonie 2016/17 na świecie produkcja rzepaku wyniesie 67,8 mln t (o 3,4 proc. mniej niż w poprzednim sezonie), natomiast w UE spadła o 10 proc. do 20,0 mln t (najniższe zbiory od 2012/13 – 19,6 mln t).