W dziale roślinnym, podobnie jak w latach ubiegłych, najważniejsze znaczenie w eksporcie odgrywały produkty przetworzone, których wartość wywozu w 2014 r. wzrosła jednak nieznacznie (+0,3 proc.). W tej grupie zwiększyły się wpływy ze sprzedaży skrobi, grysików i słodu (+20 proc.), śrut oleistych, komponentów paszowych i pasz (+8 proc.), wyrobów cukierniczych (+6 proc.) oraz produktów przemiału zbóż (+2 proc.).

Mniejsza niż przed rokiem była natomiast wartość wywozu cukru (-30 proc.), ze względu na spadek jego opłacalności. Obniżyły się również dochody z eksportu przetworów z owoców i warzyw (-6 proc.), sosów, zup i zagęszczaczy (-6 proc.) oraz olejów i tłuszczów roślinnych (-1 proc.). W grupie surowców roślinnych odnotowano po raz kolejny dodatnie saldo w handlu zagranicznym, jednak o 16 proc. niższe niż w 2013 r.

Dodatni bilans w handlu zbożami wzrósł w skali roku o jedną trzecią, dzięki zwiększeniu eksportu o 21 proc., głównie pszenicy. Wpływ na to miał wzrost opłacalności wywozu z Polski i innych krajów UE, przy spadku rentowności dostaw pszenicy amerykańskiej i ograniczeniu wywozu przez Rosjan, informuje FAMMU/FAPA. W 2014 r. obniżyły się natomiast wpływy eksportu polskich owoców (-18 proc.), zwłaszcza jabłek, ze względu na rosyjskie embargo wprowadzone w sierpniu ub.r. Spadła również wartość wywozu rzepaku (-11 proc.), kwiatów (-12 proc.) i ziemniaków (-6 proc.).

Podobał się artykuł? Podziel się!