Jedna trzecia wizyt w duńskich chlewniach w 2016 r. kończyła się sankcjami z powodu naruszenia obowiązujących zasad dotyczących dobrostanu zwierząt. Mówią  tym o jasno z wyników kontroli dobrostanu zwierząt znajdujące się w  Duńskim Krajowym Zarządzie Weterynarii i Żywności. Według ministerstwa rolnictwa, dominowała niedostateczna dostępność do materiałów związanych z zatrudnieniem pracowników i błędy w postępowaniu ze zwierzętami chorymi.

Duński minister zauważył, że liczba spraw związanych z dobrostanem pozostała praktycznie taka sama w porównaniu z rokiem poprzednim. Uważa on, że nadal występuje zbyt wiele naruszeń dobrostanu zwierząt. W 2018 r., w ramach trwających kontroli, nacisk będzie kładziony będzie w coraz większym stopniu na dobrostan świń.

Według ministra odsetek skróconych ogonków u świń w duńskich stajniach jest nadal zbyt wysoki. Aby zwiększyć liczbę zwierząt, którym nie skrócono ogonków, powinny przed skróceniem zostać wykorzystane wszystkie niezbędne środki. W przyszłości właściciele zwierząt gospodarskich powinni, zatem przedstawiać na piśmie dowody, że przed skróceniem, podjęto wszelkie alternatywne środki, aby uniknąć gryzienia ogona i że okazały się one nieskuteczne.

Podobał się artykuł? Podziel się!