Liczba wstawień w marcu była również o 18 proc. wyższa niż w lutym br. Tak znaczny wzrost surowca zaostrzył konkurencję na rynku i tym samym wywarł presję na obniżenie cen. Warto zaznaczyć, że przy 5-6 tygodniowym okresie tuczu, żywiec ten znajdzie się na rynku w okresie od końca kwietnia do maja br.

Tak jak się można było spodziewać ze względu na większy wolumen produkcji, na rynku obserwujemy obecnie obniżki cen. Jak wynika z danych MRiRW w okresie trzech tygodni (13.04-3.05.2015) ceny żywca  kurcząt brojlerów spadły o 7 proc. do 3,27 zł/kg. W skali roku płaci się obecnie 12 proc. mniej za kg żywca. Co więcej, obecnie obserwowane spadki cen są głębsze niż obserwowane w tym samym okresie w ostatnich 5 latach, kiedy to ceny żywca obniżały się przeciętnie o 0,05 zł/kg, wobec 0,26 zł/kg obecnie.

Oceniamy, że w kolejnych tygodniach ceny mogą pozostać na niskim poziomie. Kluczowe znaczenie dla kształtowania się cen będzie miała wspomniana powyżej liczba wstawień oraz ceny wieprzowiny, które również pozostają na niskim poziomie. Dużą rolę odgrywa też sprzedaż na rynek zagraniczny, gdzie w okresie pierwszych dwóch miesięcy wysłano 120 tys. t nieprzetworzonego mięsa drobiowego, tj. 15 proc. więcej niż przed rokiem. Jeśli tak wysoka dynamika w eksporcie utrzyma się w kolejnych miesiącach br. może to nieznacznie pobudzić wzrost cen żywca.

Jak podaje Agra Europe, władze we Francji podjęły decyzję o nałożeniu kary 15,2 mln euro na 21 firm drobiarskich oraz dwa stowarzyszenia  branżowe za złamanie prawa konkurencji w latach 2000-2007. Najwyższe kary otrzymały dwie firmy: LDC i Gastronome.  Z kolei pozostałe podmioty, ze względu na ich problemy finansowe, zostały zobowiązane do zapłaty znacznie niższych kwot.

Złamanie prawa konkurencji przez firmy drobiarskie we Francji nie dotyczyło bezposrednio ustalania cen. Niemniej w trakcie spotkań firm z sektora, które odbyły się w latach 2000-2006, dochodziło do wymiany informacji o rynku, co stawiało przetwórców drobiu w lepszej pozycji w trakcie negocjacji z przedstawicielami firm handlowych. Z kolei w latach 2006-2007 doszło już do prób podwyższenia cen, co miało pomóc zniwelować wzrost cen pasz.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!