Jak wynika z danych Eurostatu, w okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. eksport poza UE zwiększył się w skali roku o 45 proc. do poziomu ok. 56 tys. t. W porównaniu z poprzednim rokiem oznacza to znaczną intensyfikację sprzedaży. Dla porównania w 2014 r. tempo wzrostu w analogicznym okresie było na znacznie niższym poziomie, ok. 8 proc.

Odwrotne tendencje można było zauważyć dla wywozu nieprzetworzonego mięsa drobiowego na rynek wspólnotowy. W analizowanym okresie I-IV br. sprzedaż do pozostałych krajów członkowskich wyniosła ok. 201 tys. t, tj. 11 proc. więcej niż przed rokiem. Oznacza to wyhamowanie dynamiki wzrostu wobec 17 proc. odnotowanych w 2014 r.

Należy jednak podkreślić, że cały czas głównym odbiorcą surowca z Polski jest rynek UE (78 proc. eksportu), gdzie głównymi importerami pozostają Niemcy, Wielka Brytania, Francja oraz Republika Czeska. W porównaniu do poprzednich lat, kiedy to prym wiodły Niemcy, obecnie wzrost eksportu na rynek wspólnotowy napędzany jest przez Francję, Wielką Brytanię z dynamiką na poziomie odpowiednio 24 proc. (3,6 tys. t) i 20 proc. (3,6 tys. t) w okresie I-IV 2015 r. Ponadto w analizowanym okresie dwukrotnie zwiększyła się sprzedaż do Belgii. Jednak wolumen jest nadal o połowę mniejszy od sprzedaży na rynek brytyjski.

Z kolei, jak wynika z danych Eurostat, na rynkach poza unijnych systematycznie rośnie sprzedaż do Beninu. W okresie pierwszych czterech miesięcy 2015 r. wzrosła ona o 17 proc. do 11 tys. t. Kraj ten tym samym pozostaje głównym poza unijnym odbiorą surowca z Polski. Niemniej, mięso drobiowe jest później często reeksportowane do sąsiednich krajów w Afryce. Według danych Eurostatu, obserwujemy znaczne zainteresowanie polskim surowcem w Liberii, Kongo oraz Gabonie. Te trzy kraje z Afryki Centralnej i Zachodniej zaimportowały w analizowanym okresie łącznie 9 tys. surowca, o 3 tys. więcej niż przed rokiem. Co więcej, w omawianym okresie prawie czterokrotnie zwiększył się eksport nieprzetworzonego mięsa drobiowego na Ukrainę, który wyniósł 9,1 tys. t. Z kolei do Chin trafiło prawie trzy razy więcej surowca z Polski niż przed rokiem, tj. 8 tys. t.

Warto zwrócić uwagę, że pomimo odnotowanego łącznego wysokiego tempa wzrostu sprzedaży na rynki poza unijne na początku br., według danych Eurostatu, eksport do Hongkongu zmniejszył się w skali roku o 7 proc. do 8 tys. t.

Biorąc pod uwagę łączną dynamikę sprzedaży nieprzetworzonego mięsa drobiowego w okresie I-IV 2015 r. na rynkach zagranicznych zwiększyła się ona w skali roku o 17 proc. do poziomu 257 tys. t. Jest to o 38 tys. t więcej niż przed rokiem.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!