Według najnowszych danych Komisji Europejskiej, w pierwszych ośmiu miesiącach 2015 r. w porównaniu z analogicznym okresem przed rokiem, wolumen eksportu odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) z UE do krajów trzecich zwiększył się o 10 proc. i wyniósł 473 tys. t. Spadek wywozu do Algierii (o 21 proc.), Chin (o 25 proc.) i Indonezji (o 13 proc.) został z nawiązką zrekompensowany większym eksportem m.in. do Egiptu, Tajlandii i na Filipiny. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej, w całym 2015 r. wywóz OMP zwiększy się o 5 proc. do 678 tys. t.

W pierwszych ośmiu miesiącach br., dostawy pełnego mleka w proszku (PMP) z UE na rynki zewnętrzne zmniejszyły się o 2 proc. do 265,9 tys. t, głównie w wyniku spadku zakupów przez Algierię (o 54 proc. do 25,9 tys. t) oraz Nigerię (o 27 proc. do 17,6 tys. t), przy zwiększonych dostawach do Omanu (o 33 proc. do 43,4 tys. t). Szacunki Komisji Europejskiej wskazują, że w 2015 r. spadek eksportu PMP z UE będzie głębszy – wyniesie 4 proc. do 373 tys. t.

Wywóz serów z UE zmniejszył się o 8 proc. do 460,5 tys. t. Głównym powodem takiej tendencji było utrzymujące się embargo w handlu z największym do tej pory odbiorcą – Rosją, gdyż eksport do większości pozostałych partnerów wzrósł – w tym do USA o 20 proc. do 87 tys. t, Japonii o 49 proc. do 44,0 tys. t., a do Korei Południowej prawie się podwoił i wyniósł 22,9 tys. t. Według Komisji Europejskiej, roczna dynamika spadku eksportu serów na rynki trzecie w całym 2015 r. będzie mniejsza niż w pierwszych ośmiu miesiącach i wyniesie 4,5 proc. do 687 tys. t.

Kolejny rok zwiększa się sprzedaż masła na rynki trzecie, którego dynamika w pierwszych ośmiu miesiącach 2015 r. wyniosła 9 proc., co oznacza, że sprzedano 88,6 tys. t masła.  Obecnie, dwaj najwięksi odbiorcy – Arabia Saudyjska i USA zakupiły w tym okresie po 10,3 tys. t, tj. odpowiednio o 155 proc. i 102 proc. więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Dostawy do Egiptu zwiększyły się ponad 6-krotnie do 8,9 tys. t. Gdyby nie załamanie sprzedaży do Rosji, dynamika wzrostu eksportu byłaby prawdopodobnie większa. Komisja Europejska przewiduje, że w całym 2015 r. z UE wywiezionych zostanie 152 tys. t masła, tj. 13 proc. więcej niż w roku poprzednim.

Według prognoz Komisji Europejskiej, w 2016 r., sytuacja w handlu zagranicznym produktami mleczarskimi poprawi się i unijny eksport wszystkich grup artykułów mleczarskich zwiększy się. W największym stopniu będzie rozwijał się eksport masła (o 9 proc do 165 tys. t), chociaż przewidywana dynamika będzie mniejsza niż w 2015 r. Wywóz OMP zwiększy się o 7 proc. do 726 tys. t, a serów o 6 proc. do 729 tys. ton. Analizy Komisji Europejskiej wskazują, że eksport PMP wzrośnie o 3 proc. do 384 tys. t.

 


 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!