Produkcja zbóż na świecie przedstawiona w dzisiejszym raporcie FAO jest wyższa o 3,9 mln ton od wskazań grudniowych, ale jeszcze 30,1 mln t. (1,2 proc.) poniżej rekordu z 2014. Aktualizacja w tym miesiącu wyniku produkcji głównie odzwierciedla pozytywne korekty dla pszenicy, przede wszystkim w Kanadzie i Rosji oraz względem gruboziarnistych w Chinach, Kanadzie i Paragwaju.

Wczesne perspektywy produkcji zbóż na 2016 r. są mieszane, częściowo pod wpływem panujących warunków pogodowych związanych z El Niño. Na półkuli północnej siewy pszenicy ozimej są zakończone, w Stanach Zjednoczonych wstępne wskazówki pokazują, że wielkość zasiewów spada do poziomu najniższego od roku 2010. Z kolei w Europie sucha pogoda zmusiła Ukrainę do zmniejszenia obszarów przeznaczonych pod pszenicę. W Federacji Rosyjskiej warunki na ogół oceniane są na korzystne, pomimo pewnej nadmiernej wilgoci w południowej i środkowej części kraju.

Według FAO w UE spodziewana jest mniejsza ilość zasiewów pszenicy na zbiór w 2016 r., ale korzystne warunki pogodowe i występujące deszcze w części krajów członkowskich pozwalają na założenie, że w tym roku można spodziewać się trzeciej, kolejnej dużej produkcji.

W Indiach, w Azji widoczna jest mniejsza ilość wody, która jest wynikiem słabych deszczy monsunowych w ubiegłym roku i występujących później niewielkich opadów. Wynikiem czego od października siewy pszenicy były utrudnione i spadła ilość zasiewów. Wielkość upraw pszenicy w Chinach ma pozostać na niezmienionym poziomie od ubiegłego roku, odzwierciedlając kontynuację rządowej pomocy, krajowe ceny i korzystną pogodę.

Na półkuli południowej, występujące na początku sezonu susze w Brazylii i Argentynie mogą skutkować zmniejszoną ilością zasiewów. Warunki są głównie niekorzystne w Afryce Południowej, gdzie El Niño kojarzony z suchą i gorąca pogoda poważnie osłabił perspektywy upraw. Wstępne przesłanki dla tej części kontynentu wskazują na 25 proc. mniejszą produkcję.

Podobał się artykuł? Podziel się!