Podobnie jak w dwóch wcześniejszych sezonach, tak duży wzrost będzie możliwy dzięki większej produkcji śruty sojowej (o 11 mln t), ponieważ produkcja większości pozostałych śrut się zmniejszy.

Globalna podaż śrut, rozumiana, jako suma zapasów początkowych i produkcji, w sezonie 2014/15 wyniesie blisko 161 mln t i będzie o 9 proc. wyższa niż w sezonie wcześniejszym.

Zużycie śrut w sezonie 2014/15, wg ekspertów FAO, wyniesie 131 mln t. W porównaniu z sezonem poprzednim konsumpcja zwiększy się o 5 proc., czemu będzie sprzyjać z jednej strony spadek cen śrut, a z drugiej wzrost gospodarczy, w szczególności w krajach rozwijających się (patrz niżej). Warto zwrócić uwagę, że ze względu na dużą dostępność zbóż paszowych, spodziewany wzrost zużycia śrut będzie jednak mniejszy niż w sezonie 2013/14, gdy wyniósł 6 proc.

Tak jak w ostatnich latach, największy wzrost konsumpcji śrut oczekiwany jest w krajach rozwijających się, m.in. azjatyckich. Wyjątkiem będą Chiny, które są największym konsumentem śrut oleistych na świecie. W kraju tym, ze względu na wyhamowanie wzrostu produkcji mięsa, związane m.in. z ptasią grypą w sektorze drobiarskim, wzrost zużycia śrut w bieżącym sezonie będzie mniejszy niż w sezonach poprzednich.

W UE, która jest drugim na świecie największym konsumentem śrut oleistych, na wielkość zużycia śrut negatywnie będzie oddziaływać duża podaż stosunkowo taniej pszenicy paszowej.

Z kolei w USA konsumpcja śrut będzie rosnąć szybciej niż w sezonie poprzednim (obecnie amerykański sektor zwierzęcy jest w mniejszym stopniu dotknięty chorobami zwierzęcymi niż w poprzednich latach).

Ponieważ zużycie śrut w bieżącym sezonie ma być o 8 mln t mniejsze od produkcji i, zapasy śrut na koniec sezonu będą większe niż przed rokiem. Eksperci FAO szacują, że mogą one wynieść 28,6 mln t, czyli będą wyższe o 1/3 w porównaniu z końcem sezonu 2013/14.

Poprawa uwarunkowań podażowo-popytowych (relacja zapasów do konsumpcji w przypadku światowego rynku śrut ma wynieść 22 proc., a dla głównych eksporterów 15 proc., czyli najwięcej od lat). Pozwala to oczekiwać spadku cen śrut.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!