Jak mówił Andrzej Bąk, analityk rynku zbóż z Warszawskiej Giełdy Towarowej S.A., w ciągu ostatniego tygodnia ceny pszenicy w Chicago spadły o 3 proc., a na giełdzie w Paryżu o 2 proc. Przekładało się to spadki cen odpowiednio ok. 20 zł/t i 10 zł/t. Ciekawe jest to, że na giełdzie w Paryżu pszenica z dostawą w maju kosztuje 152 euro/t, a kukurydza z dostawą w czerwcu 152,2 euro/t.

Ceny pszenicy konsumpcyjnej skupowanej w portach spadły o 5-10 zł/t i wynosiły w przypadku pszenicy konsumpcyjnej o zawartości białka 12,5 proc. – 650-655 zł/t, a o zawartości białka 14 proc. - 670 zł/t.

W ostatnim tygodniu w kraju ceny pszenicy konsumpcyjnej spadły o 5-10 zł/t, a w przypadku pszenicy paszowej 10-15 zł/t, ceny kukurydzy nie zmieniły się.

Na WGT S.A. za pszenicę konsumpcyjną żądano 600-700 zł/t, a kupujący chcieli ją nabyć po 565-650 zł/t. Sprzedających było cztery razy więcej niż kupujących.

Pszenica paszowa oferowana była po 590-670 zł/t, natomiast kupujący skłonni byli ją nabyć po 550-580 zł/t. Sprzedających było dwa razy więcej niż kupujących.

Żyto konsumpcyjne oferowano po 535-550 zł/t, a kupujący oferowali za nie 520-530 zł/t. Sprzedających było trzy razy więcej niż kupujących.

Żyto paszowe oferowane było po 530-550 zł/t a kupujący chcieli je nabyć po 510-550 zł/t. Przeważali kupujący.

Jęczmień konsumpcyjny był oferowany po 600-630 zł/t, a kupujący poszukiwali go po 590-600 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Jęczmień paszowy zgłoszono do sprzedaży po 570-630 zł/t, kupujący oferowali za niego po 540-630 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Pszenżyto oferowano po 540-600 zł /t, a kupujący nie było.

Kukurydza oferowana była po 600-680 zł/t, a kupujący skłonni byli ją nabyć po 620-650 zł/t. Dominowali sprzedający.

Owies konsumpcyjny nie był zgłoszony do sprzedaży, mimo, że chętni do zakupu oferowali po 575-625 zł/t.

Owies paszowy oferowany był po 530-650 zł/t, a kupujący zamierzali go nabyć po 470-500 zł/t. Kupujących i sprzedających było mniej więcej tyle samo.

Zdaniem Brunona Skalskiego specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy Rolpetrol,  ceny spadły a popyt i podaż na zboża był mały. Rolnicy najwyraźniej nie są zainteresowani zbywanie zbóż przy aktualnych niskich cenach.

Ceny kukurydzy z odbiorem własnym wynosiła do 625 zł/t. Ceny pszenicy konsumpcyjnej i paszowej właściwie zrównały się i wynoszą około 610 zł/ t z dostawą, a wyjątkiem była kukurydza o zawartości białka, co najmniej 13 proc., której cena z dostawa wynosiła 630 zł/t.

Według Anny Dziury z specjalisty ds. rynku zbóż z Giełdy NetBrokers, w ostatnim tygodniu ceny zbóż były stabilne a zainteresowanie kupujących i sprzedających małe. Ceny przy odbiorze u sprzedającego wynosiły: dla pszenicy 12,5 proc. białka -580 zł/t, pszenicy paszowej 560 zł/t, a kukurydzy 600 zł/t.

Podobał się artykuł? Podziel się!