Przez ostatni miesiąc pogorszyły się notowania większości towarów rolnych. Najbardziej ucierpiała pszenica na giełdzie w Chicago, która spadła o 5,6 proc. Na drugim biegunie była soja notowana na tej samej giełdzie, której cena wzrosła o 5,6 proc. (załączone tabele).

Trochę dziwić może znaczne osłabienie się rynku pszenicy w kontekście pojawiających się na rynku informacji.

Na początku trzeciej dekady listopada Komisja Europejska poinformowała, że w bieżącym sezonie unijna produkcja zbóż była o około 5 proc. niższa w porównaniu z sezonem 2011/12. Bilans zbożowy UE będzie napięty, szczególnie że poziom eksportu do krajów trzecich nie będzie niższy niż w poprzednim sezonie.

Eksport ogółem poza terytorium UE wyniesie 22,6 mln ton, wzrośnie szczególnie wywóz pszenicy miękkiej.

Wzrośnie także import, zwłaszcza kukurydzy.

W całym sezonie unijny przywóz zbóż jest prognozowany na 15,4 mln ton.

Pomimo intensyfikacji zakupów, koniec sezonu przyniesie znaczący spadek zapasów.

Poziom zapasów końcowych jest prognozowany na 29,9 mln ton, tj. o ok. 7 mln ton poniżej poziomu początkowego.

Przez pięć pierwszych miesięcy eksport zewnętrzny osiągnął już 12 mln ton zbóż, w tym 8 mln pszenicy. Natomiast import wyniósł 6,7 mln ton, głównie kukurydzy - 3,8 mln ton.

Znacznie gorsza sytuacja występuje w trzech krajach - znaczących eksporterach zbóż: w Rosji, na Ukrainie i w Kazachstanie zapasy spadną w sezonie 2012/13 łącznie o 55 proc. W Rosji zmaleją aż o 70 proc. do 6 mln ton, na Ukrainie zmniejszą się o 36 proc. do 7,4 mln ton, a w Kazachstanie spadną o połowę do 5 mln ton - informowała FAMMU/ FAPA na przełomie listopada i grudnia.

We wszystkich tych trzech krajach na skutek suszy spadły w ubiegłym roku zbiory zbóż. Największe straty wystąpiły w Rosji i w Kazachstanie. Całkowita produkcja zbożowa tej trójki dostawców spadła o jedną trzecią (rok do roku) do 129 mln ton. Zapasy na koniec bieżącego sezonu w trzech krajach prognozowane są na zaledwie 18,4 mln ton w porównaniu z 40,8 mln ton na początku bieżącego sezonu. Zwłaszcza Rosja wejdzie w kolejny sezon z niskimi zapasami.

Zmniejszą się też możliwości eksportowe tych krajów. Według ekspertów, Rosja może w tym sezonie wyeksportować ok. 15 mln ton zbóż. Potencjał eksportowy Ukrainy jest prognozowany na 21 mln ton. Kazachstan planuje zaś sprzedać za granicę 7-8 mln ton ziarna.