Grupa Azoty zakończyła okres 9 miesięcy 2013 roku z wynikiem 7,5 mld zł przychodów ze sprzedaży (5,5 mld zł za trzy kwartały 2012 roku), 778 mln zł na działalności operacyjnej EBIT(374 mln zł w analogicznym okresie roku ubiegłego) i zyskiem netto na poziomie 771 mln zł (293 mln zł za trzy kwartały 2012 roku). Powyższe wyniki finansowe rok do roku uległy znaczącej poprawie m.in. wskutek realizacji transakcji nabycia Grupa Azoty ZA Puławy SA i rozpoznania zysku z okazyjnego nabycia w wysokości 446 mln.

Jak tłumaczy spółka: patrząc na poziom wyników znormalizowanych (po wyeliminowaniu jednorazowych transakcji) poziom EBIT oscyluje nieznacznie poniżej poziomu roku ubiegłego, co jest głównie efektem trudniejszej sytuacji popytowo-cenowej w biznesie nawozów wieloskładnikowych, surowcowych w segmencie tworzyw oraz wzrastającej konkurencji cenowej w III kwartale w obszarze nawozów azotowych.

- Analiza wyników narastająco wskazuje na znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży zewnętrznej (ok 32 proc.) zrealizowany w segmencie nawozowym, głównie na skutek konsolidacji z Puławami. Efekt skali działalności wsparty poprawiającą się sytuacją cenową głównych surowców produkcyjnych w nawozach wieloskładnikowych (spadek cen fosforytów o 26 proc. i soli potasowej o 9 proc.) pozwoliły zrealizować, pomimo wzrastającej presji cenowej w nawozach saletrzanych w IIIQ wyższą marże EBITDA na poziomie 14 proc. (w stosunku do 12 proc. za analogiczny okres ubiegłego roku) - powiedział komentując wyniki Segmentu Nawozowego Wiceprezes Andrzej Skolmowski odpowiedzialny za finanse i IT

Jak wyglądała sytuacja w poszczególnych segmentach?

Segment Chemia zrealizował przychody wyższe o blisko 88 proc. rok do roku. Oprócz przyrostu z tyt. akwizycji należy zwrócić uwagę na kontynuacje korzystnych trendów cenowych w produktach melaminy (wzrost cen rok do roku o ponad 30 proc.), która wespół z poprawiającą się sytuacja w sprzedaży alkoholi OXO za III kwartał (przyrost wolumenów o ok 28 proc. kwartał do kwartału roku ubiegłego) przyczynił się do powrotu poziomów realizowanych marż EBITDA roku ubiegłego osiągając poziom rentowności 5 proc. (w stosunku do poziomu 6 proc. za analogiczny okres roku ubiegłego).

W segmencie Tworzyw panuje wciąż trudna sytuacja na rynku kaprolaktamu i poliamidów. Zwiększona presja cenowa w stosunku do roku ubiegłego przy rosnących cenach surowców (benzenu o 8,5 proc. i fenolu o 6,5 proc.) w ujęciu rok do roku wpływa na kontynuacje tegorocznych ujemnych wyników segmentu.

W obszarze Pigmentów zrealizowana marża na wyniku EBITDA osiągnęła poziom 3 proc, co jest znacząco gorszym wynikiem w stosunku do roku ubiegłego, kiedy rentowność biznesu oscylowała w okolicy 19 proc.. Należy jednak podkreślić poprawiającą się sytuację w III kwartale, w którym zwyżki cenowe oraz znaczące spadki głównych surowców pozwoliły zrealizować dodatnie wyniki w stosunku do ujemnego wyniku za I półrocze 2013.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!