Obniżona wilgotność gleby w niektórych rejonachstwarzała problemy w jej prawidłowym doprawianiu. Ogólnie przebieg jesiennej pogody
sprawił, że aktualnie uprawy wyglądają bardzo dobrze i rośliny są na ogół w dobrej kondycji.Rzepak ozimy zasiano w większości województw w optymalnych terminach agrotechnicznych. Główny problem w uprawie rzepaku, to nie siewy po terminie, ale jego nadmierny wzrost jesienią oraz występowanie szkodników i chorób, co zmuszało rolników do stosowania pestycydów jesienią łącznie z preparatami hamującymi jego wzrost. Powierzchnię obsianą rzepakiem ozimym szacuje się na około 831 tys. ha.

Dopłaty do materiału siewnego przyczyniły się do tego, że rolnicy w ostatnich latach w większym stopniu korzystają z kwalifikowanego materiału siewnego. Generalnie na rynku nasiennym nie brakuje nasion kwalifikowanych. Wielu rolników decyduje się na zasiewy nowych odmian dotychczas nie stosowanych w swoich gospodarstwach.

Uprawy ozime w końcowej fazie rozwoju jesienią 2014 r. - przed wejściem w stan zimowego spoczynku - są właściwie wyrośnięte i dobrze rozkrzewione, a przebieg pogody w listopadzie nie stwarzał zagrożenia dla roślin. Istnieje niebezpieczeństwo, że nagły spadek
temperatur w okresie wegetacji bez zahartowania i braku okrywy śnieżnej może wpłynąć niekorzystnie na przezimowanie roślin.

Z oceny przeprowadzonej w listopadzie przez rzeczoznawców terenowych GUS wynika, że zbóż ozimych pod zbiory w 2015 r. zasiano około 4,4 mln ha tj. na poziomie roku ubiegłego, w tym:

  • pszenicy ozimej  ponad 1,9 mln ha,
  • żyta ok. 1 mln ha,
  • pszenżyta ozimego ponad 1,1 mln ha,
  • jęczmienia ozimego ok. 215 tys. ha,
  • mieszanek zbożowych ozimych ok. 98 tys. ha.

Według ocen rzeczoznawców, stan zasiewów zbóż ozimych pod zbiory 2015 r. przed wejściem w stan zimowego spoczynku był lepszy od ubiegłorocznego. Oceniono go na 3,7 -3,8 stopnia kwalifikacyjnego.
Najwyżej oceniono stan plantacji pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego - na 3,8 stopnia kwalifikacyjnego. Najniżej żyta, jęczmienia ozimego i mieszanek zbożowych ozimych - na 3,7 stopnia.