Spośród produktów pochodzenia roślinnego wyższe niż w analogicznym miesiącu ub. roku były jedynie ceny żyta. Przy utrzymującej się od wielu miesięcy niskiej opłacalności tuczu trzody chlewnej, odnotowano wyhamowanie tendencji wzrostowej cen prosiąt na chów.

Na rynku rolnym w maju br. obserwowano wzrost w skali miesiąca cen skupu zbóż, żywca wieprzowego i drobiowego. Obniżyły się natomiast ceny żywca wołowego, mleka oraz ziemniaków. Przeciętne ceny podstawowych gatunków żywca rzeźnego i żyta były wyższe niż przed rokiem, natomiast ceny pszenicy, ziemniaków i mleka – niższe.

Skup zbóż podstawowych (z mieszankami zbożowymi bez ziarna siewnego) w okresie lipiec 2011 r. – maj 2012 r. był zbliżony do notowanego w analogicznym okresie ub. roku. Skup pszenicy w skali roku był o 6,8 proc. większy, a żyta – o 13,7 proc. mniejszy. Udział skupu zbóż podstawowych w ubiegłorocznych zbiorach wynosił 28,5 proc. wobec 27,1 proc. przed rokiem. W maju br. dostarczono do skupu znacznie więcej ziarna niż w poprzednim miesiącu i przed rokiem.

W okresie styczeń–maj br., przy znacznym zmniejszeniu skupu żywca wieprzowego (o 25,2 proc.) i wołowego (o 11,9 proc.) w stosunku do analogicznego okresu ub. roku, skup żywca rzeźnego ogółem (w wbc) był o 4,5 proc. mniejszy i wyniósł 930,1 tys. t. W maju br., w wyniku sezonowego zwiększenia krajowych dostaw wszystkich podstawowych gatunków żywca, skup żywca rzeźnego ogółem był o 6,2 proc. większy niż w poprzednim miesiącu, ale o 3,1 proc. mniejszy niż przed rokiem.

Przy zwiększonych dostawach do skupu, w maju br. na obu rynkach utrzymała się tendencja wzrostowa cen zbóż. Przeciętne ceny skupu pszenicy (93,34 zł/dt) i żyta (82,81 zł/dt) wzrosły w ujęciu miesięcznym odpowiednio o 3,9 proc. i o 1,5 proc.. W skali roku ceny pszenicy były o 5,9 proc. niższe, a żyta – o 4,5 proc. wyższe. W obrocie targowiskowym wzrost cen w skali miesiąca, zarówno pszenicy, jak i żyta wyniósł ponad 1 proc.. W skali roku utrzymał się obserwowany od początku roku spadek cen pszenicy i w maju br. wyniósł on 5,3 proc.. Wyższe niż przed rokiem były natomiast ceny żyta (o 3,1 proc.).

Skup ziemniaków w maju br. wyniósł 48,5 tys. t, tj. więcej o 6,2 proc. niż w kwietniu br. i o 31,4 proc. więcej niż w maju ub. roku. Ceny ziemniaków w skupie (48,02 zł/dt) i na targowiskach (58,21 zł/dt) obniżyły się w skali miesiąca (odpowiednio o 10,1 proc. i o 2,9 proc.) i w skali roku (stosownie o 22,7 proc. i o 63,0 proc.).