Tegoroczna wegetacja roślin sadowniczych przebiegała bez większych zakłóceń, pomimo nie najlepszych warunków. Drzewa i krzewy owocowe oraz plantacje truskawek na ogół przezimowały bez znaczących strat, lecz w porównaniu z rokiem poprzednim ruszenie wegetacji było zdecydowanie późniejsze. Niekorzystny czynnik, spowalniającym wegetację wiosną, to brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie, silne wiatry wysuszające glebę oraz znaczne spadki temperatury nocą.

Termin i warunki kwitnienia były bardzo zróżnicowane w zależności od gatunku oraz położenia plantacji. Drzewa i krzewy owocowe kwitły przeważnie obficie, lecz w wielu rejonach zanotowano słaby oblot pszczół i warunki niesprzyjające zapylaniu (jednak zapylenie roślin sadowniczych było na ogół wystarczające). W kwietniu odnotowano lokalnie uszkodzenia kwiatów moreli i brzoskwiń spowodowane przez niewielkie przymrozki. Kolejna fala przymrozków wystąpiła w niektórych rejonach w nocy z 15 na 16 maja (spadki temperatury do -4oC), powodując uszkodzenia w kwitnących sadach i na plantacjach truskawek. Zasięg uszkodzeń przymrozkowych nie był jednak zbyt duży. Czerwcowy opad zawiązków nie wpłynął także ujemnie na plonowanie - ilość pozostałych zawiązków była wystarczająca.

 Susza glebowa, jaka wystąpiła w wielu rejonach kraju na przełomie czerwca i lipca, na ogół nie spowodowała strat na plantacjach drzew owocowych. Drzewa na podkładkach silnie rosnących nie odczuły braku wilgoci z uwagi na głębszy system korzeniowy, natomiast wiele plantacji uprawianych na podkładkach karłowych (szczególnie wrażliwych na brak dostatecznej ilości wilgoci w glebie) jest nawadnianych.

Z uwagi na wchodzenie w okres pełnego owocowania nowo założonych intensywnych sadów, w bieżącym sezonie znacząco wzrosło plonowanie wielu gatunków owoców z drzew, a zwłaszcza jabłek. Łączna produkcja wszystkich owoców z drzew, w tym przede wszystkim jabłek, jest przewidywana na rekordowym poziomie. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na około 3,7 mln ton, tj. o blisko 2 proc. więcej od wyjątkowo wysokiej produkcji roku poprzedniego, a produkcja jabłek została oszacowana na 3252 tys. t, tj. o 1,8 proc. wyżej od rekordowej ubiegłorocznej. Jeśli warunki dla dorastania jabłek odmian późniejszych będą sprzyjające, to uzyskane zbiory mogą być jeszcze większe. Na obecnym etapie przewiduje się wzrost produkcji (w porównaniu do roku ubiegłego) wszystkich gatunków owoców z drzew z wyjątkiem śliwek.