Szacunek powierzchni uprawy zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi w 2015 r. wynosi:

● dla pszenicy około 2,4 mln ha,

● dla żyta około 1,0 mln ha,

● dla jęczmienia około 0,9 mln ha,

● dla owsa około 0,5 mln ha,

● dla pszenżyta około 1,2 mln ha,

● dla mieszanek zbożowych ponad 1,1 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 60,6 proc, a powierzchni zbóż jarych - 39,4 proc. W porównaniu do powierzchni z roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zmniejszył się o 3,9 proc., natomiast o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych.

Wstępnie szacunki GUS mówią, że plony zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi wyniosą 36,2 – 37,0 dt/ha, tj. w porównaniu do ubiegłorocznych mniej o 4,6 – 3,8 dt/ha (o 11,3 proc. – 9,3 proc.).

Zbiory zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi ocenia się na 25,9 – 26,6 mln t, tj. od 1,4 mln t (o 5,1 proc.) do 0,8 mln t (o 2,8 proc.) mniej w porównaniu do zbiorów ubiegłorocznych.

Plony zbóż ozimych łącznie z ozimymi mieszankami zbożowymi wstępnie oceniono na 39,7 – 40,7 dt/ha, tj. o 4,4 – 3,4 dt/ha (o 10,0 proc. - 7,7 proc.) mniej od plonów z roku ubiegłego.

Plony poszczególnych gatunków zbóż ozimych według szacunku wstępnego w 2015 r. przedstawiają się następująco:

 ● pszenica 46,5 – 47,5 dt/ha,

● żyto 29,0 – 30,0 dt/ha,

 ●jęczmień 41,5 – 43,5 dt/ha,

 ●pszenżyto 37,9 – 38,4 dt/ha,

 ●mieszanki zbożowe 33,0 – 34,0 dt/ha.

Zbiory zbóż ozimych wstępnie szacowane są na 17,3 – 17,7 mln t, w tym:

● pszenicy na 9,1 – 9,3 mln t, tj. o 11,9 proc. - 10,0 proc. mniej niż w 2014 r.,

● żyta na 3,0 – 3,1 mln t, tj. o 7,0 proc. - 10,7 proc. więcej niż w ub.r.

 ●jęczmienia na 0,9 – 1,0 mln t, tj. o 8,9 proc. - 4,5 proc. mniej niż w ub.r.

 ●pszenżyta na 3,9 – 4,0 mln t, tj. o 12,8 proc. - 11,6 proc. mniej od ub.r.

 ●jęczmienia około 0,9 mln ha,

 ●owsa około 0,5 mln ha,

 ● pszenżyta około 1,2 mln ha,

 ● mieszanek zbożowych ponad 1,1 mln ha.

W strukturze zasiewów zbóż podstawowych z mieszankami zbożowymi udział powierzchni zbóż ozimych wynosi 60,6 proc., a powierzchni zbóż jarych - 39,4 proc. W porównaniu do powierzchni z roku ubiegłego udział powierzchni zbóż ozimych zmniejszył się o 3,9 pkt. procentowego, natomiast o tyle samo zwiększył się udział zasiewów zbóż jarych.