- Polska branża zwierząt futerkowych to przykład ogromnego sukcesu, z którego powinniśmy być wszyscy dumni. Chcemy się dalej rozwijać i jeszcze bardziej skupić się na zapewnieniu dobrostanu zwierząt – powiedział na zakończenie wystawy Fair Fur w Toruniu Daniel Chmielewski prezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych. 

Najlepsi hodowcy zwierząt futerkowych spotkali się w tym tygodniu na cyklicznej konferencji i wystawie Fair Fur zorganizowanej w Toruniu przez Polski Związek Hodowców Zwierząt Futerkowych.

Fair Fur to największa w Polsce impreza branży hodowców i futrzarzy, gdzie zaprezentowały się polskie i zagraniczne firmy dostarczające rozwiązań niezbędnych dla hodowców zwierząt futerkowych. Fair Fur to także spotkanie hodowców z projektantami i sprzedawcami gotowych futer, któremu towarzyszą pokazy mody futrzarskiej. 

Podczas Fair Fur hodowcy zwierząt futerkowych w kraju dyskutowali m.in. o kolejnych pomysłach na poprawę dobrostanu zwierząt. Ponieważ w ostatnim czasie w Europie nasila się kampania tzw. „obrońców praw zwierząt” zmierzająca do wprowadzenia zakazu hodowli zwierząt futerkowych członkowie Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych podkreślili, że spełniają wszystkie przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące dobrostanu zwierząt. Członkowie związku ponownie zobowiązali się również do przestrzegania dobrowolnego kodeksu dobrych praktyk. Nakłada on na hodowców dodatkowe obowiązki zachowania higieny, ładu i porządku na fermie i w jej otoczeniu, dbanie o stan techniczny obiektów i sprzętu.

W planach jest kolejny program dobrostanu zwierząt. Tym razem na poziomie europejskim. - Wszystkie fermy, na których trzymamy zwierzęta już teraz spełniają rygorystyczne przepisy krajowe i unijne. Ale my chcemy iść jeszcze dalej. Stąd pomysł na wdrożenie we współpracy z Europejskim Związkiem Hodowców Zwierząt Futerkowych (EFBA) programu Welfur – powiedział Kamil Chojnicki wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Zwierząt Futerkowych.

Program Welfur jest odpowiedzią na program Komisji Europejskiej pod nazwą Welfer Quality, który był realizowany od 2004 r. Jego celem było przygotowanie standardów dobrostanu zwierząt, w tym bydła, trzody chlewnej oraz drobiu oraz przygotowanie formularza certyfikacji ferm europejskich. 

O sukcesie branży, która ma w Polsce 80 - letnią tradycję, najlepiej świadczą liczby. Hodowcy zwierząt futerkowych co roku zasilają budżet państwa kwotą prawie 300 mln złotych w postaci podatków oraz składek społecznych. Wartość eksportu branży to, co roku ok. 1,3 mld złotych. PriceWaterhouseCoopers szacuje, że dzięki działalności hodowlanej utrzymywanych jest 50 tys. miejsc pracy

Podobał się artykuł? Podziel się!