W 2014 r. przeciętna cena skupu żywca baraniego była niższa o 2 proc. niż rok wcześniej, a w 2013 r. o 12 proc. niższa. W okresie od stycznia do września 2015 r. przeciętna cena skupu wyniosła 7,18 zł/kg i była o 13 proc. wyższa niż w tym samym okresie 2014 r. Wzrost cen na polskim rynku był pochodną wzrostu cen na rynku unijnym. Z danych Komisji Europejskiej wynika, że ceny polskich owiec ciężkich wyrażone w euro, w okresie od marca do września 2015 r., były wyższe niż w analogicznych miesiącach poprzedniego roku, ale od października zaczęły się obniżać. W październiku przeciętna cena polskich owiec ciężkich wyniosła 358 euro/100 kg wagi poubojowej, a w listopadzie 359 euro/100 kg. W obu przypadkach były one niższe niż rok wcześniej o 2 proc. W październiku cena skupu wyniosła 7,05 zł/kg i była o 26 proc. wyższa niż w październiku 2014 r. Przynajmniej częściowo wynikało to z niewielkiej deprecjacji złotego względem euro.

Wnioskować można, że przy kursie wynoszącym 4,25 euro za zł cena listopadowa wyniosłaby ok. 15,26 zł/kg wagi poubojowej, czyli ok. 7,17 zł /kg wagi żywej. Biorąc pod uwagę odpowiednie proporcje między ceną skupu, a ceną poubojową owiec ciężkich można sądzić, że w listopadzie cena skupu mogła wynieść ok. 7,10 zł/kg, co oznacza ok. 20 proc. wzrost w skali roku.

W grudniu cena polskich owiec wyniosła ok. 399 euro/100 kg i w stosunku do grudnia 2014 r. była o 3 proc. wyższa. Cena ta wyrażona w złotych wyniosła, więc 17,14 zł/kg wagi poubojowej i 8,05 zł/kg wagi żywej. Cena skupu mogła, więc wynieść ok. 8 zł/kg. Gdyby tak było w rzeczywistości i, to oznaczałoby spadek tej ceny w skali roku o ok. 10 proc., który mógłby zapowiadać powrót do tendencji spadkowych na początku 2016 r. Jest to bardzo prawdopodobne, gdyż ceny owiec ciężkich zależą w dużym stopniu od sytuacji rynkowej w Wielkiej Brytanii. DEFRA przewiduje, że w I II kwartale 2016 r. uboje owiec w Wielkiej Brytanii mogą być odpowiednio o 7 i 2 proc. większe niż przed rokiem i dopiero w III kwartale 2016 r. nastąpić może spadek ubojów. Może to, więc spowodować spadek cen w I półroczu, którego skala będzie zależna od faktycznego wzrostu produkcji.

W ocenie z 22 października 2015 r., Komisja Europejska przewiduje, że w całym 2016 r. produkcja baraniny zwiększy się w niewielkim stopniu. Wzrośnie też prawdopodobnie import baraniny. Tym niemniej konsumpcja baraniny nie wzrośnie ze względu na przyrost liczby ludności. Wnioskować, więc można, że w 2016 r. ceny żywca baraniego będą oscylować wokół poziomów z 2015 r. Nie zmienia to wcześniejszej oceny, że w I półroczu ceny te mogą być niższe niż rok wcześniej, a w II wyższe.

Podobał się artykuł? Podziel się!