W rezultacie podaż rynkowa (produkcja po uwzględnieniu salda handlu zagranicznego) może wynieść 1074 tys. ton, co oznacza spadek w stosunku do roku poprzedniego o prawie 2 proc.

Konsekwencją tego będzie niewielkie zmniejszenie konsumpcji z 1,9 kg/mieszkańca do 1,8 kg. Z danych KE wynika, że spadek importu może być głębszy od założonego w prognozie. W I półroczu 2017 r. import wyniósł 110 tys. ton i był o 19,1 proc. mniejszy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tym samym kwota importowa z zerową stawką celną została wykorzystana jedynie w 38 proc. Podobny poziom wykorzystania kwot miał miejsce także w przypadku importu z Nowej Zelandii i Australii, a więc z krajów będących największymi dostawcami mięsa owczego na rynek unijny.

W I półroczu 2017 r. przeciętna cena jagniąt wyniosła 558 euro/100 kg, a cena owiec ciężkich 491 euro/100 kg wagi poubojowej. Ceny te były niższe niż rok wcześniej odpowiednio o 2 i 5 proc. W lipcu, a więc w pierwszym miesiącu drugiego półrocza cena owiec lekkich wyniosła 541,4 euro/100 kg wagi poubojowej, a owiec ciężkich 529 euro/100 kg. Cena jagniąt była o prawie 3 proc. niższa niż rok wcześniej, ale cena owiec ciężkich - wyższa o 7,5 proc.

Według IERiGŻ-PIB, w Polsce przeciętna cena owiec ciężkich wyniosła w I półroczu 2017 r. 360 euro/100 kg i była o 1 proc. niższa niż w I półroczu 2016 r. W lipcu wyniosła ona 354 euro/100 kg i była o 1 proc. wyższa niż w lipcu 2016 r. Cena skupu żywca baraniego wyniosła w I półroczu 2017 r. 6,61 zł/kg i była o 3 proc. niższa niż rok wcześniej. W lipcu br. cena ta obniżyła się do 5,79 zł/kg i była o 27 proc. niższa niż w lipcu 2016 r. Tak duży roczny spadek tej ceny wiązał się ze zmianą struktury skupu owiec.

 Z danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej wynika, że w lipcu 2017 r. owce o wadze 17-24 kg stanowiły 3 proc., a o wadze 24-31 kg 42 proc. (łącznie 45 proc.) skupowanych owiec, podczas gdy w lipcu 2016 r. było to odpowiednio 3 proc. i 73 proc.(łącznie 76 proc.). Znacząco mniejszy udział owiec o korzystniejszych parametrach handlowych (wyższe ceny) wpłynął niewątpliwie na wysokość przeciętnej ceny w lipcu br.

W I półroczu 2017 r. polski eksport żywca i mięsa owczego wyniósł 712 ton w wadze żywej i był o 27 proc. mniejszy niż rok wcześniej. Eksport mięsa wyniósł 336 ton, a eksport owiec rzeźnych w ekwiwalencie mięsa 375 ton. W stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku eksport żywca był mniejszy o 9 proc., a mięsa o 40 proc.

Import żywca i mięsa owczego wyniósł natomiast 600 ton i był o 8 proc. mniejszy niż rok wcześniej. W rezultacie dodatnie saldo obrotów żywcem i mięsem baranim wynoszące w I półroczu 2016 r. 323 tony przekształciło się w saldo ujemne w wysokości 111 ton.

Podobał się artykuł? Podziel się!