Dla utrzymania ich przy życiu niezbędna jest budowa odpowiedniej infrastruktury, dostępu do szerokopasmowego Internetu i komunikacji.

Podczas wydarzenia, zorganizowanego przez członków parlamentu, komisarz Phil Hogan powiedział, że inteligentne miasta to początek wdrażania celów i rekomendacji z deklaracji Cork 2.0 na rzecz wyższego standardu życia na obszarach wiejskich.

 Komisarz powiedział też, że powołana zostanie tematyczna grupa robocza do spraw inteligentnych wiosek w ramach Europejskiej Sieci na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Grupa połączy specjalistów z praktycznym doświadczeniem, polityków i naukowców, którzy pomogą stworzyć wizję przyszłości. Podkreślono korzyści płynące z korzystania z odnawialnych źródeł energii oraz potrzebę poradzenia sobie z przepaścią technologiczną i zapewnienia obszarom wiejskim dostępu do szerokopasmowego łącza. Europoseł Tibor Szanyi powtórzył, że sukces WPR to zapewnianie konsumentom dostępu do bezpiecznej żywności po przystępnej cenie, ale powiedział też, że obszarom wiejskim brakuje atrakcyjności, niezbędnej do maksymalnego wykorzystania ich potencjału. Franc Bogovič ostrzegał tymczasem o eksodusie z obszarów wiejskich i o tym, że dalej za mało mówi się o inteligentnych wioskach, które przyciągałyby młodych.