Tak znaczny spadek wolumenu eksportu to wynik znacznej redukcji eksportu polskich jabłek. W pierwszym półroczu wysłaliśmy ich za granicę jedynie 351,7 tys. ton wobec niecałych 630,0 tys. ton w analogicznym okresie przed rokiem. Mniejszy tegoroczny eksport polskich jabłek to efekt ich mniejszej produkcji w Polsce w roku 2010, informuje FAMMU/FAPA.

Import świeżych owoców utrzymał się w okresie od stycznia do końca czerwca na bardzo zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie 525,4 tys. ton o wartości 406,3 mln euro. Jak co roku największe ilości polskich owoców dostarczyliśmy do państw ugrupowania WNP – niecałe 400,0 tys. ton, pozostałą ilość wyeksportowaliśmy do państw unijnych.

W imporcie dominowały dostawy z państw trzecich w tym jak co roku najwięcej stanowiły banany – ponad 110,0 tys. ton oraz wszystkie owoce cytrusowe – ponad 230,0 tys. ton.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Polska wyeksportowała niemalże identyczną co przed rokiem ilość warzyw świeżych – 311,4 tys. ton za łączną kwotę 244,9 mln euro. Najwięcej polskich warzyw trafiło do państw unijnych oraz krajów WNP. W eksporcie przeważały jak co roku pieczarki – ponad 85,0 tys. ton, warzywa kapustne – 71,8 tys. ton oraz cebulowe – 66,0 tys. ton. Okres styczeń – czerwiec 2011 to import warzyw na poziomie 306,0 tys. ton o wartości niecałych 228,0 mln euro.

W przypadku wymiany handlowej przetworami owocowo - warzywnymi, w okresie pierwszych sześciu miesięcy wyeksportowaliśmy łącznie 290,0 tys. ton przetworzonych owoców oraz 318,3 tys. ton przetworzonych warzyw o odpowiedniej wartości 410,7 mln euro i 278,4 mln euro. W analogicznym okresie import wyniósł odpowiednio 144,7 tys. ton przetworów owocowych o wartości 199,7 mln euro oraz 161,8 tys. ton przetworzonych warzyw o wartości 150,7 mln euro. Prawie 85 proc. łącznych dostaw polskich owoców przetworzonych trafiło na unijny rynek, w tym prawie połowę stanowiły owoce miękkie mrożone.

Podobał się artykuł? Podziel się!