Zapoczątkowane na przełomie lutego i marca wzrosty notowań zbóż i oleistych w większości były kontynuowane w ostatnim okresie (15 marca-15 kwietnia br.). Wyjątkiem była pszenica po obu stronach Atlantyku, która potaniała blisko 4 proc. Zdecydowanym liderem na światowych giełdach były oleiste, w tym amerykańska soja, która podrożała ponad 7 proc. W Polsce ostatni miesiąc wreszcie zakończył się wzrostem cen (w przeciwieństwie do poprzedniego okresu, gdy wystąpiły 2-4 proc. spadki).

Pszenica notowana na giełdzie w Paryżu przez ostatni miesiąc potaniała o 3,8 proc., do 151,25 euro/t (650 zł/t). Niewiele mniej – o 3,7 proc. spadła cena pszenicy na CBoT do 168,93 USD/t (645 zł/t). Średnia cena pszenicy w Polsce (sonda „Farmera”) w skupach przez ostatni miesiąc wzrosła o 1,2 proc., do 604 zł/t. Spadki cen pszenicy na świecie odbywają się pomimo zapowiadanej niższej produkcji w nadchodzącym sezonie (czytaj poniżej), szczególnie mniejsze zbiory mają wystąpić w Unii Europejskiej i na Ukrainie. Wydaje się, że negatywnie na ceny pszenicy oddziałują prognozowane rekordowe zapasy tego ziarna na koniec obecnego sezonu.

Lepiej prezentowały się notowania kukurydzy. Na paryskiej giełdzie Matif (15 marca-15 kwietnia) cena wzrosła o 1,1 proc., do 156,75 euro/t (674 zł/t) i była o 5,5 euro/t (3,6 proc.) droższa od pszenicy notowanej na tej samej giełdzie. Jeszcze więcej podrożała amerykańska kukurydza – o 2,7 proc., do 149,01 USD/t (569 zł/t). Była to jednocześnie najwyższa cena od połowy grudnia 2015 r. Na krajowym rynku notowania kukurydzy zachowywały się znacznie lepiej niż pszenicy. Według sondy „Farmera” średnia cena w skupie podniosła się w tym okresie o 3,7 proc., do 622 zł/t.

W ostatnim miesiącu liderem rynku były oleiste. Amerykańska soja podrożała aż 7,2 proc., do 351,26 USD/t (1341 zł/t). Aktualne notowania soi są najwyższe od połowy sierpnia 2015 r. O 3,9 proc. wzrosła cena rzepaku na Matif do 368,5 euro/t (1585 zł/t). Jest to najwyższy poziom notowań w tym roku. Natomiast kanadyjska canola podrożała o 2,1 proc., do 476,9 CAD/t (1418 zł/t). W Polsce – po nienajlepszym poprzednim okresie – średnia cena rzepaku w skupie wzrosła o 2,3 proc., do 1578 zł/t. Wzrostom cen oleistych (ale i kukurydzy) sprzyjała drożejąca ropa na światowych rynkach – część nasion przerabiana jest na biopaliwa. W przypadku rzepaku dodatkowo korzystnie oddziałuje oczekiwana mniejsza produkcja w nadchodzącym sezonie.