Jak stwierdził komisarz zdrowia UE, chce doprowadzić do końca dyskusję naukową o szkodliwych skutkach stosowania glifosatu. Jego zdaniem nie ma powodu do klasyfikowania tej substancji, jako rakotwórczej. Pogląd ten podzielają Europejska Agencja Chemikaliów (ECHA) i Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).

Jednak Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) należąca do Międzynarodowej Agencji Badania Raka w 2015 r. oświadczyła, że glifosat jest „prawdopodobnie rakotwórczy”, a kilka miesięcy później zmieniła komunikat na „niebezpieczny”.

UE od lat opowiada się za stosowaniem glifosatu. Po miesięcznym impasie w czerwcu 2016 r. KE wprowadziła rozwiązanie przejściowe polegające na dopuszczeniu tego związku do stosowania przez 18 miesięcy. Termin ten upływa pod koniec 2017 r.

Internetowa kampania europejskiej inicjatywy obywatelskiej przeciw glifosatowi, tylko w ciągu czterech pierwszych miesięcy uzyskała milion podpisów.

Podobał się artykuł? Podziel się!