Mają być wprowadzone jednolite standardy w celu ułatwienia handlu kompostem i innymi surowcami organicznymi.

KE przedstawiła wniosek, w którym zawarte są wymogi dotyczące bezpieczeństwa, jakości i etykietowania nawozów organicznych. Producent nawozów organicznych i nieorganicznych musi wykazać, że produkty spełniają wymagania, a zanieczyszczenia nie przekraczają limitów dla zanieczyszczeń: organicznych, mikrobiologicznych i fizycznych. Warunkuje to przyznanie znaku CE obowiązującego na rynku europejskim. Producenci nawozów mają mieć też możliwość produkcji z pominięciem uzyskania znaku CE, ale w zgodzie z przepisami krajowymi.

Wśród innych obostrzeń KE przewiduje surowy limit zawartości kadmu w nawozach fosforowych.

Na etykiecie powinny być wyraźnie pokazane cechy i minimalne poziomy azotu, fosforu i materii organicznej.

Nowe prawo dotyczące nawozów nie ma obowiązywać w przypadku nieprzetworzonego obornika, ale tylko suszonych albo kompostowanych substancji organicznych.

Propozycje KE będą teraz rozważane przez Parlament Europejski i państwa członkowskie.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!