Wzrost wartości eksportu w porównaniu z lipcem 2017 r. to 8 proc.

Największe wzrosty miesięczne eksportu rolno-spożywczego dotyczyły Rosji oraz USA i wynosiły odpowiednio 153 i 108 mln euro.

W przypadku poszczególnych grup towarów największe wzrosty w stosunku do sierpnia 2016 r. odnotowano dla win i wermutów oraz mleka w proszku, odpowiednio o 130 mln euro i 123 mln euro.

Wzrósł także o 4 proc. w porównaniu z 2016 r. import produktów rolno-spożywczych do UE, a  nadwyżka w handlu zagranicznym tymi produktami wyniosła 2,4 mld euro.

Rosja powróciła, jako czwarty, co do wielkości partner UE w eksporcie rolno-spożywczym. Mimo zakazu importu do Rosji produktów rolno-spożywczych poprawa sytuacji gospodarczej w tym kraju spowodowała silniejszy popyt na wina i wyroby alkoholowe, słodycze i przetwory. Wzrósł on w tym roku o 773 mln euro (14 proc.). Ze względu na niższy import UE z Rosji nadwyżka UE w handlu spożywczym z Rosją osiągnęła 4,9 mld euro w sierpniu 2017 r. (wzrost o 905 mln euro w  porównaniu z 2016 r.)

Podobał się artykuł? Podziel się!