Na portalu akceptowane są projekty, których koszt wynosi, co najmniej 1 mln euro.Obecnie jest na nim 11 projektów w tym:  innowacyjny nawóz z Węgier, program zwiększenia produkcji ekologicznej na farmie w Rumunii oraz aplikacje ułatwiające działalności w sektorze owoców i warzyw.

Projekty, które mogą być reklamowane na portalu muszą spełniać następujące kryteria:

● Całkowity koszt, co najmniej 1 mln euro;

●   przynależność do jednego z 25 ustalonych sektorow wysokiej wartosci dodanej;

●   projekt może być możłiwy do rozpoczęcia   w ciagu trzech lat od złożenia;

 ●  być promowany  przez publiczny lub prywatny podmiot prawny utworzony w kraju UE;

 ● być zgodny ze wszsytkimi obowiązującymi przepisami UE i prawa krajowego;

Portal ma na celu połączenie międzynarodowych inwestorów i promotorów projektów UE, w celu zwiększenia widoczności istniejących możliwości inwestycyjnych w UE i stworzenie środowiska przyjaznego inwestycjom.

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/info/news/more-investment-opportunities-small-agriculture-and-rural-development-projects_en

Podobał się artykuł? Podziel się!