Największe średnie plony pszenicy miękkiej prognozowane są w tym roku w Irlandii - 9,33 t/ha, a w ub.r. były na 9,69 t/ha, najniższe spodziewane są w Portugalii - 1,65 t/ha, w 2014 r. były one wyższe i wynosiły 2,06 t/ha. Średnie plony w Polsce prognozowane są na 4,44 t/ha wobec 4,97 t/ha w 2014 r.

Jęczmień jary miał dać najwyższy średni plon w Irlandii 7,43 t/ha wobec 9,96 t/ha w 2014 r. Najniższy średni plon prognozowany jest w Rumunii- 2,33 t/ha (przed rokiem 2,.44 t/ha). Średnie prognozowane plony w Polsce w 2015 r. mają wynieść 3,23 t/ha wobec 3,82 t/ha w ub.r.

Najwyższy średni plon jęczmienia ozimego w Belgii prognozowany był na 8,69 t/ha wobec 9,30 t/ha w 2014 r. Najniższa prognoza dotyczyła Portugalii- 1,63 t/ha wobec 2,18 t/ha w ub.r. Prognoza dotycząca Polski mówi o 4,15 t/ha wobec 4,68 t/ha w 2015 r.

Prognozy średniego plonu pszenżyta najwyższe były dla Niemiec – 6,29 t/ha wobec 7,11 t/ha przed rokiem. Najniższe w Portugalii -1,51 t/ha i 1,48 t/ha w 2014 r. W Polsce średnie prognozowane plony wyniosły 3,47 t/ha i 4,02 t/ha przed rokiem.

Najwyższy średni spodziewany plon kukurydzy oczekiwany jest w Grecji -11,81 t/ha wobec 11,98 t/ha w ub.r. Najmniejszy w Rumunii 3,24 t/ha wobec 4,72 t/ha w 2014 r. Średnie plony oczekiwane w Polsce to 3,24 t/ha wobec 4,27 t/ha w 2014 r.

Rzepak miał dać najwyższe średnie plony w Belgii – 4,52 t/ha wobec 4,81 t/ha w 2014 r. Najmniejsze średnie plony oczekiwane są w Estonii – 1,94 t/ha i 2,08 t/ha w 2014 r. W Polsce średnie plony prognozowane są na 3,08 t/ha wobec 3,43 t/ha w 2014 r.

Prognozy dotyczące średnich plonów buraków cukrowych są najwyższe dla Hiszpanii 93,25 t/ha wobec 92,21 t/ha w poprzednim roku. Najmniejsze plony wynoszące 29,73 t/ha oczekiwane są w Rumunii, przed rokiem wynosiły one 40,99 t/ha.

Średni prognozowany plon ziemniaków najwyższy był w Holandii – 44,03 t/ha wobec 45,00 t/ha w 2014 r. Najniższy spodziewany plon -13,00 t/ha oczekiwany jest w Rumunii przed rokiem wynosił o 16,73 t/ha. Średni oczekiwany plon w Polsce wynosi 20,90 t/ha wobec 23,60 t/ha w 2014 r.

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!