Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,76 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,17 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,57 t/ha, wobec 4,54 t/ha w 2016 r., czyli o 0,7 proc. więcej i 1,0 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,91 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,44 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,98 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,28 t/ha wobec 4,28 t/ha w 2016 r., czyli tyle samo i 1,7 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,69 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,32 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Hiszpanii – 2,60 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,60 t/ha wobec 3,62 t/ha w 2016 r., czyli o 0,7 proc. mniej i 0,2 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,06 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,22 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,75 t/ha w Grecji. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,65 t/ha, wobec 3,60 t/ha w 2016 r., czyli o 1,4 proc. więcej i o 0,6 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,14 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,40 t/ha oczekiwane są w Belgii i Hiszpanii, a najniższe – 3,93 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,33 t/ha, wobec 7,17 t/ha w 2016 r., czyli o 12,0 proc. mniej i o 1,1 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,15 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,34 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,49 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 2,88 t/ha, wobec 2,69 t/ha w 2016 r., czyli o 7,3 proc. więcej i tyle samo co  średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,17 t/ha.

Buraki cukrowe

Najwyższe średnie plony 95,2 t/ha spodziewane są w Hiszpanii, najniższe 36,3 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 56,2 t/ha wobec 51,70 t/ha  w 2016 r., czyli o 8,7 proc. więcej i 6,0 proc. więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 73,9 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 48,3 t/ha spodziewane są w Belgii, najniższe 15,6 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 22,4 t/ha wobec 23,7 t/ha  w 2016 r., czyli o 1,9 proc. mniej i 5,4 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 33,6 t/ha.

Podobał się artykuł? Podziel się!