Pszenica miękka

Największe średnie plony pszenicy miękkiej na poziomie 9,96 ton/ha oczekiwane są w Irlandii, a najmniejsze rzędu 2,14 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce spodziewane są na poziomie 4,68 t/ha, wobec 4,54 t/ha w 2016 r., czyli o 3,2 proc. więcej i 3,5 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,86 t/ha.

Jęczmień ozimy

Najwyższe średnie plony – 9,58 t/ha spodziewane są w Irlandii a najniższe 1,81 t/ha na Cyprze. Średnie plony w Polsce mają być na poziomie 4,46 t/ha wobec 4,28 t/ha w 2016 r., czyli 4,0 proc. więcej i 5,8 proc. więcej niż wynosi średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 5,68 t/ha.

Jęczmień jary

Największe średnie plony powinny rzędu 7,33 t/ha powinny być w Irlandii, a najmniejsze w Hiszpanii – 2,33 t/ha. W Polsce średnie plony powinny wynieść 3,51 t/ha wobec 3,62 t/ha w 2016 r., czyli o 3,1 proc. mniej i 2,3 proc. mniej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,96 t/ha.

Pszenżyto

Najwyższe średnie plony - 6,13 t/ha powinny być w Niemczech, a najniższe 1,75 t/ha w Portugalii. Średnie plony w Polsce oczekiwane są na poziomie 3,71 t/ha, wobec 3,60 t/ha w 2016 r., czyli o 2,9 proc. więcej i o 2,2 proc. więcej od średniej pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 4,14 t/ha.

Kukurydza na ziarno

Największe średnie plony rzędu 11,40 t/ha oczekiwane są w Belgii i Hiszpanii, a najniższe – 4,21 t/ha w Rumunii. W Polsce średnie plony mają wynieść 6,33 t/ha, wobec 7,17 t/ha w 2016 r., czyli o 12,0 proc. mniej i o 1,1 proc. tyle, co średnia pięcioletniej. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 7,14 t/ha.

Rzepak

Najwyższe średnie plony – 4,34 t/ha spodziewane są w Belgii, a najniższe 1,49 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 3,16t/ha, wobec 2,69 t/ha w 2016 r., czyli o 18 proc. więcej i 9,7 więcej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów dla UE wynosi 3,22 t/ha.

Buraki cukrowe

Najwyższe średnie plony 95,4 t/ha spodziewane są w Hiszpanii, najniższe 37,9 t/ha w Finlandii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 56,8t/ha wobec 52,1 t/ha  w 2016 r., czyli o proc. więcej i 9,0 proc. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 73,9 t/ha.

Ziemniaki

Najwyższe średnie plony 45,0 t/ha spodziewane są w Belgii, najniższe 15,2 t/ha w Rumunii. Średnie plony w Polsce powinny wynieść 22,4 t/ha wobec 23,7 t/ha  w 2016 r., czyli o 1,9 proc. mniej i 5,4 proc. mniej niż średnia pięcioletnia. Średnia spodziewanych plonów w UE wynosi 33,4 t/ha.

 

Podobał się artykuł? Podziel się!