Wykorzystanie unijnych środków finansowych WPR do współfinansowania kampanii promocyjnych dotyczących produktów rolno-spożywczych w UE został przyjęty 15 listopada 2017 r.

W sumie 179 mln euro będzie dostępnych na programy promocyjne wybrane do współfinansowania przez UE w 2018 r. W 2017 r. było to 142 mln euro.

Program na 2018 r. jest kontynuacją poprzednich działań promocyjnych nakierowanych na indywidualne kampanie poza UE, do krajów o największym potencjale wzrostu.

Podobnie jak w poprzednich latach, nacisk kładziony jest na promowanie zrównoważonej produkcji owiec i kóz, aby przeciwdziałać skutkom bieżących trudności, na jakie napotyka rynek.

Zaproszenia do składania wniosków dotyczących konkretnych kampanii zostaną opublikowane w styczniu 2018 r. Są one otwarte dla szerokiego grona podmiotów, takich jak organizacje handlowe, organizacje producentów i grupy rolno-spożywcze odpowiedzialne za działania promocyjne. Tak zwane "proste" programy mogą być składane przez jedną lub więcej organizacji z tego samego kraju UE; programy "multi" muszą pochodzić, z co najmniej dwóch organizacji krajowych z dwóch różnych krajów lub jednej albo kilku organizacji europejskich.

Podobał się artykuł? Podziel się!