Zgodnie z raportem „Perspektywy rolnictwa UE 2017-2030”, spadek ten jednak nie zatrzyma zwiększenia produkcji niektórych roślin uprawnych w tym samym okresie.

Powierzchnia gruntów wykorzystywanych do celów rolniczych spadnie do 172 mln ha z obecnego poziomu 176 mln ha, przy odpowiadającym spadku poziomu gruntów ornych UE, z 106,5 mln ha w 2017 r. do 104 mln ha w 2030 r. Jest to kontynuacja długoterminowego trendu z przeszłości i wynika w niewielkim stopniu z rosnącej urbanizacji Europy, a także do innych zastosowań ziemi.

Odnośnie cukru w ​​raporcie odnotowano, że zmienia się jego konsumpcja w ​​Europie, ponieważ bardziej naturalne, przyjazne dla środowiska i zdrowsze produkty spożywcze stają się bardziej atrakcyjne dla konsumentów. Oznacza to, że konsumpcja cukru w ​​UE spada i będzie nadal spadać do 2030 r., pomimo ogólnego wzrostu światowego spożycia cukru, oczekiwanego w tym samym okresie. Spadek konsumpcji cukru w ​​UE prawdopodobnie wyniesie około 5 proc., z 18,5 mln ton w 2017 r. o 17,5 mln w 2030 r. Zmiana ta będzie sprzyjać izoglukozie i innym substancjom słodzącym, których sprzedaż powinna wzrosnąć z 0,8 mln ton w 2017 r. do 1,8 mln ton w 2030 r. 

Niedawny koniec kwotowania cukru w ​​UE prawdopodobnie doprowadzi jednak do wzrostu ogólnej produkcji cukru w ​​Europie o około 12 proc. do 2030 r. w porównaniu ze średnią produkcją z ostatnich pięciu lat. Producenci z UE znajdą nowe rynki w innych krajach. Oczekuje się, że ceny cukru w ​​UE spadną, co spowoduje mniejszą różnicę między cenami w UE a cenami światowymi wynoszącymi około 40 euro/t. Powinno to doprowadzić do zmniejszenia o połowę przywozu cukru i podwojenia jego eksportu do 2030 r.

Oczekuje się, że unijna produkcja zbóż będzie nadal rosła, od 301 mln ton w 2017 r. do 341 mln ton w 2030 r., Głównie dzięki większemu popytowi na cele paszowe, w szczególności w szczególności dotyczy to kukurydzy. Oczekuje się, że popyt na zboża w UE wzrośnie o 10 proc. do 2030 r. w porównaniu ze średnią z lat 2012-2017 z 283,5 mln w 2017 r. do 308,5 mln w 2030 r.

Najwięcej zbóż w UE w ujęciu ilościowym nadal wykorzystuje się na rynku pasz, a oczekuje się, że będzie on dalej rósł z powodu przewidywanego wzrostu produkcji mleka i mięsa. Przewiduje się jednak, że ceny zbóż utrzymają się na niskim poziomie do 2030 r.

W sprawozdaniu przewidziano również dobre wyniki dla zbóż z UE na rynkach eksportowych, przy czym sprzedaż prawdopodobnie wzrośnie o 35 proc. w porównaniu ze średnią z ostatnich pięciu lat z 38 mln ton w 2017 r. do 52,8 mln w 2030 r.