Programy kosztujące 108 mln euro mają przyczynić się do otwarcia nowych rynków dla produktów unijnych i zwiększenia konsumpcji w UE. Czas działania programów to 3 lata, a połowa środków na ich realizację ma pochodzić z budżetu UE.

 Ze środków tych mogą być finansowane akcje promocyjne i informacyjne, które wskazują, na jakość produktów unijnych i wysokie standardy UE w zakresie bezpieczeństwa żywności i higieny, żywienia, etykietowania, dobrostanu zwierząt i metod produkcji przyjaznych dla środowiska.

Promocja ma dotyczyć szerokiego wachlarza produktów, a przede wszystkim takich, które są szczególnie narażone na trudną sytuację na rynku jak: nabiał i mięso, ale również owoce i warzywa, wysokiej, jakości towarów, a także oliwy z oliwek i żywności ekologicznej.

20 zatwierdzonych już programów dotyczy rynku wewnętrznego UE, a 13 krajów trzecich i regionów, takich jak: Chiny, Bliski Wschód, Ameryka Północna, Azja Południowo - Wschodnia, Afryka, Rosja i Australia.

Według komisarza Phila Hogana, nowe programy promocji są ważne dla stworzenia nowych możliwości rynkowych poza UE, szczególnie w kontekście obecnych trudności na rynku. Mają one też pomóc w stymulowaniu wzrostu gospodarczego i zatrudnienia w sektorze rolno - spożywczym.

Aktualne dane wskazują, że eksportu żywności z UE do krajów trzecich wzrósł w porównaniu z poprzednimi 12 miesiącami o 6 proc. W ciągu roku wartość eksportu najbardziej wzrosła w przypadku Stanów Zjednoczonych (+ 18 proc.), Turcji (+ 27 proc.) i Chin (+ 37 proc.). Import wzrósł w tym samym czasie o 8 proc. 

Nadwyżka UE w handlu rolno-spożywczym w 2015 roku wyniosła 1 mld euro.

 

 

 

Podobał się artykuł? Podziel się!