Podobnie jak w przypadku już działających obserwatoriów ma ono za zadanie pomóc europejskim rolnikom skuteczniej poradzić sobie ze zmiennością rynku dzięki dostępowi do danych rynkowych i krótkoterminowych analiz.

Nowe obserwatorium tworzy 14 organizacji reprezentowanych przez 23 ekspertów działających na różnych etapach łańcucha dostaw zbóż (rolników, przedsiębiorców i przedstawicieli przemysłu przetwórczego).

Eksperci spotykają się dwa razy w roku pod przewodnictwem KE. Strona internetowa nowego obserwatorium zawierać będzie szeroką gamę danych rynkowych dotyczących: produkcji, handlu, cen itp. regularnie aktualizowanych i analizowanych. Mają one pomagać rolnikom i przedsiębiorcom w zarządzaniu podmiotami gospodarczymi.

Pierwsze spotkanie obserwatorium poświęcone było strukturze i funkcjonowaniu samego obserwatorium, a także priorytetom w jego pracach.

Podobał się artykuł? Podziel się!