Dzięki tym środkom kraje UE będą mogły skuteczniej identyfikować choroby i podejmować odpowiednie działania w celu ich eliminacji.

150 mln euro przeznaczone jest na programy zwalczania: BSE, brucelozy i gruźlicy bydła, wścieklizny oraz salmonellozy.

9,5 mln euro, czyli o około 2 mln euro więcej niż w 2016 r. przeznaczone zostało na walkę z ASF.

W dziedzinie zdrowia roślin KE na monitorowanie 46 szkodników w 24 krajach członkowskich przeznaczyła 14 mln euro.

Większość tych środków została przeznaczona na walkę z bakterią Xylella Fastidosa. Powoduje ona choroby u ponad 100 gatunków roślin, w tym u licznych roślin użytkowych (przede wszystkim ogrodniczych). Dotychczas nie istnieje środek, który działałby na porażone już rośliny.

Podobał się artykuł? Podziel się!